Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Revisorn informerar!

Kim Lavin
     Auktoriserad revisor/delägare

 

 

 

Ta ut rätt lön från ditt AB år 2018!

 

Har du, som är aktiv fåmansföretagare, koll på vilken lön du ska ta ut

före årsskiftet för att skatteoptimera din K10 och sänka

din skatt på utdelning eller vinst vid försäljning?

 

Bakgrund 3:12

 

När man erhåller utdelning från sådana andelar, eller säljer dem med vinst, så beskattas vanligen beloppet delvis i inkomstslaget tjänst (motsvarande lön, 30-57% skatt) och delvis i inkomstslaget kapital (20% skatt). Fördelningen mellan dessa två delar beror, något förenklat, på hur mycket så kallat ”gränsbelopp” man tjänat in på sin K10.

Detta beräknas med de något invecklade 3:12-reglerna som det skrivits mycket om i media de senaste åren. Reglerna var på gång att försämras förra året, men det osäkra politiska läget gjorde att det sköts på framtiden. Det kan göra att det är ännu mer intressant att optimera din K10 nu medan reglerna fortsatt är gynnsamma.

 

De som är vana vid att skicka in bilaga K10 till sin privata inkomstdeklaration vet att det finns två regler för hur man tjänar in gränsbelopp;

 

      1. 1. Förenklingsregeln – Medger förenklat ett tillskott av ca 171 000 kr fördelat på hur stor del av företaget som ägs.
      2. 2. Huvudregeln – Medger förenklat ett tillskott av 50% av bolagets/koncernens löneunderlag.

 

Med många anställda, och ett redan högt eget löneuttag, blir den sistnämnda regeln förstås väldigt attraktiv. Det gäller även om det inte finns några större vinster att ta ut idag eftersom gränsbeloppet varje år förs över från det föregående året och dessutom uppräknas med en relativt bra ränta. Det kan alltså användas för att sänka skatten på framtida utdelningar eller realisationsvinster.

 

Det finns dock ett villkor för att få använda sig av huvudregeln och det är att du måste kvalificera dig för den genom eget löneuttag. Det är särskilt intressant för dig som ligger på gränsen till att kvalificera med nuvarande löneuttag då en mindre justering på årets sista löneuttag kan göra att du kvalificerar. Nedan beskriver jag hur du ska beräkna ditt lönekrav.

 

Beräkning lönekrav 2018

 

Det som är lite extra lurigt med dessa regler är att det man gör 2018 först påverkar gränsbelopp och utdelning som tas under 2019. För att få använda sig av det förmånliga löneunderlaget för 2019 gäller det att hålla reda på dessa olika nivåer för kvalifikation:

 

* Vid uttag av lön år 2018 på 600 000 kr (9,6 inkomstbasbelopp), eller 50 000 kr per månad, är lönekravet alltid uppfyllt.

 

* Lägsta möjliga lönekrav för år 2018 kommer att vara 375 000 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5% av totala löner i bolaget/koncernen. Tänk så här för att räkna ut det exakta beloppet till din K10:

 

Om du inte har möjlighet att kvalificera dig för löneunderlagsregeln till 2019, genom löneuttag 2018, så gäller ju som sagt förenklingsregeln där schablonbeloppet 171 875 kr fördelas på ägd andel av företaget.

Med lite baklängesräkning kan man komma fram till att med löner upp till ca 342 000 kr är schablonbeloppet det bästa valet, då detta ändå inte överstigs med 50% av lönerna i löneunderlagsregeln. För löner mellan ca 342 000 kr och 375 000 kr likaså då det på dessa nivåer inte finns möjlighet att kvalificera sig. Skulle lönerna ligga på precis 375 000 kr måste även 5% adderas vilket ackumulerat blir 394 737 kr (375 000 / 0,95) som är absolut lägsta möjliga kvalifikationsnivå 2018. Detta är för övrigt en bra riktlinje om man är den enda anställde i sitt bolag. Min rekommendation är att lägga dig något över detta för att undvika att falla på mållinjen om det skulle bli någon justering av bolagets löner längre fram.

 

Gränsbeloppsmaximering eller lön?

 

Detta exempel skulle då ge minst ca 394 000 kr x 50% = 197 000 kr som adderas till ditt utgående gränsbelopp för 2019. Förutsatt att medel finns att ta utdelning, alternativt att vinst uppkommer vid försäljning, så betalas som sagt bara 20% skatt på detta belopp. Det ska dock tilläggas att vinsten som delas ut ju redan beskattats med 22% bolagsskatt, dvs. 37,6% totalt, så det kan fortfarande vara mer intressant att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt, 452 100 kr, vilket ger sociala förmåner såsom PGI (pension), SGI (sjuk- och föräldrapenning), m.m. istället för att stirra sig blind på att maximera gränsbeloppet för en enmansföretagare. 

 

Glöm inte ta hjälp!

 

Ovanstående information är förenklad. Det finns en del snedsteg man kan göra i denna hantering, så ta hjälp om du är osäker på beräkningen. Det finns några särskilda knep att ta till också. Har du förmånsbil finns t.ex. en intressant omvänd löneväxlingsmöjlighet här att tänka på till 2019. Har du några frågor kring löneuttag, upprättande av K10 eller annat kring detta så hör av dig till din revisor eller redovisningskonsult.Publicerat: 2018-09-26 av: Kim Lavin


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av