Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Arbetet med att bygga om väg 111 är klart! :-)

Arbetet med att bygga om väg 111 mellan trafikplats
Mariastaden och trafikplats Brohult är klart.

 Fyra körfält istället för två och bussfält i båda riktningarna 
är två av åtgärderna som ska öka trafiksäkerheten och
 skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken.

Bland annat gynnar ombyggnaden alla som reser med 
linjerna 220 och 222, eftersom bussarna får lättare att komma
fram och bättre kan hålla tidtabellerna.

 

Detta har gjorts!

 • Breddat sträckan mellan trafikplats Mariastaden och trafikplats Brohult 
  från två till fyra filer. Sträckan är ungefär 1,7 kilometer lång. 
  Delar av vägbanan har blivit upp till cirka 2,5 meter bredare jämfört med idag. 
  Bitvis var dock vägen redan tidigare tillräckligt bred för att rymma fyra filer.

 • Körfälten är avskilda på hela sträckan. Satt upp mitträcken på de delar av sträckan som saknat det, utom på sträckan mellan trafikplats Brohult och Bajonettgatan/Kanongatan där man istället anlagt en upphöjd mittremsa 
  liknande den på Österleden.

 • Hela sträckan har fått nytt ytskikt.

 • Breddat bron över gång- och cykelvägen på ömse sidor om den befintliga bron.

 • Avsatt det högra körfältet in mot Helsingborg för busstrafik på de sträckor som inte berörs av på- respektive avfarter. De befintliga hållplatserna är kvar på samma plats. Mot Höganäs har vi avsatt det högra körfältet för buss i 
  anslutning till busshållplatserna.

 • Den aktuella sträckan av väg 111 har fått en liknande utformning som Österleden, med upphöjd mittremsa, rörräcken och ny belysning. Man har behållit stora delar av de uppväxta planteringarna, med stamträd och stora buskträd, längs sträckan.


Publicerat: 2013-12-16 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av