Telefon: 042-20 06 28

Evenemang

Kvällsevenemang med mat, mingel och föredrag!

Datum: 2017-11-21 Tid:16.00 - 18.00


 

Jessica Stålhammar

Advokat/Partner

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

 (WSA Law)

 

 

Arbetsbrist och uppsägning är oftast negativt laddade ord, för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

 

Ibland är de dock en nödvändig del av vardagen. Det är alltid arbetsgivaren

 

 som avgör om det är arbetsbrist eller ej på företaget.

 

Att den verksamhet som ska avvecklas är lönsam utgör inget hinder.

 

 

Jessica Stålhammar kommer att beröra bl.a. följande delar under seminariet:

 

Vad är arbetsbrist, formalia vid uppsägningar på grund av arbetsbrist,

 

omplaceringsskyldigheten enligt LAS, turordningsreglerna vid uppsägning,

 

uppsägningstider, företrädesrätt till återanställning och skadestånd.  

 

 

 Vi ses på Kungsgatan 2, tisdagen den 21 november kl. 16.00!

 

 

 

 Om WSA Law

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (WSA Law) är en landsomfattande fullservicebyrå såvitt avser affärsjuridik.

 

 

Kunder kommer till WSA Law för att juristerna är specialiserade inom olika affärsområden och

 

 

kan den lokala och globala marknaden. I Helsingborg sysselsätter WSA Law 12 medarbetare,

 

 

den lokala kompetensenär särskilt stark inom arbetsrätt, processer, avtal, bolagsrätt och obestånd.

 
Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av