Telefon: 042-20 06 28

Evenemang

Varför behövs ett aktieägaravtal?

Datum: 2017-09-19 Tid:16.00 - 18.00


 

Välkommen på kvällsevenemang med mat, mingel och föreläsning! 

 

 

 

 

Varför behövs ett aktieägaravtal?

 

Att ägarna i ett aktiebolag kan ingå ett avtal för att reglera sitt gemensamma ägande är något

de flesta känner till men vilka är egentligen de konkreta fördelarna med ett aktieägaravtal

och vad är det aktieägarna mer specifikt kan reglera i ett sådant avtal?

 

Välkommen att lyssna till advokaterna Jessica Stålhammar och Eva Müller-Hansen

som under detta seminarium informerar om varför ett aktieägaravta

kan behövas, vad ett aktieägaravtal syftar till och vad man

bör tänka på vid ingåendet av ett sådant avtal.

 

 

Det blir även information om aktiebolagslagens reglering och hur denna kan frångås i

ett aktieägaravtal avseende t.ex. majoritetskrav vid bolagsstämmobeslut,

utseende av styrelseledamöter och hantering vid försäljning av aktier i bolaget.

 

 

Varmt välkommen till Kungsgatan 2!

 

 

Om WSA Law


Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (WSA Law) är en landsomfattande fullservicebyrå såvitt avser affärsjuridik.

Kunder kommer till WSA Law för att juristerna är specialiserade inom olika affärsområden och kan den lokala

och globala marknaden. I Helsingborg sysselsätter WSA Law 12 st. medarbetare, den lokala kompetensen

är särskilt stark inom arbetsrätt, processer, avtal, bolagsrätt och obestånd.

 
Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kommande Evenemang

Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av