Seminarium hur företag kan stötta sin internationella personal!

Nu har DU chansen att medverka i ett seminarium där vi diskuterar hur företag i nordvästra Skåne kan stötta sin
internationella personal, tisdagen den 14 juni kl. 09.00!

 

 

 

 

 

Den internationella arbetsstyrkan växer i nordvästra Skåne och det skapar nya utmaningar
när det gäller bibehållandet av toppresterande arbetskraft.

Att bli utsänd till ett nytt land är ett stort steg som för med sig nya upplevelser för en medarbetare,
både jobbmässigt och privat. För att nystarten ska bli så framgångsrik som möjligt är det viktigt att
den utländska medarbetaren känner sig hemma både under och efter arbetstid.

Helsingborg International Connections (HIC) är en oberoende organisation som arbetar i partnerskap med
Helsingborgs stad för att stödja expats i Helsingborgsområdet genom evenemang, nätverk och kunskapsdelning.

Nu har DU chansen att medverka i ett seminarium där vi diskuterar hur företag i nordvästra Skåne kan stötta sin
internationella personal. Arbetsgivare, rekryterare och kommunrepresentanter är hjärtligt välkomna till en
förmiddag med presentationer, diskussioner och nätverkande på Open22.

Eventet leds av Sally Russell från Helsingborg International Connections (HIC). Sally kommer att prata om
HIC:s arbete med att välkomna och stödja internationell personal i Helsingborgsområdet och belysa hur
offentliga och privata partnerskap kan öka attraktionen och behålla medarbetare.

Diskussionerna kommer bland annat att handla om hur grupper som HIC skapar värde för arbetsgivare,
motverkar isolering och ensamhet, främjar god hälsa och bygger hållbara städer och samhällen.
Hur ser vi till att arbetsgivare erbjuder bästa möjliga förutsättningar för anställda och deras familjer?
Hur kan offentliga och privata aktörer samverka? Varför är ett stödsystem nödvändigt?

Våra gästföreläsare är expats, offentliga samt privata aktörer som tillsammans kommer
att belysa dessa viktiga, men ofta förbisedda, ämnen.

HIC är en oberoende organisation som arbetar i partnerskap med Helsingborgs stad för att
stödja internationell arbetskraft genom evenemang, nätverk och kunskapsdelning.

HIC-konceptet skapades efter ett samtal mellan en brittisk expat och en svensk repat sommaren 2013
och lanserades i januari 2014. Under de senaste tre åren har HIC drivit eller deltagit  i mer än
100 fysiska och digitala evenemang som, trots pandemin, hade fler än 2000 deltagare. 

Anmälan är nu öppen för företag och kommunanställda – anmäl er här för att få en plats.

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se