Det är inte för sent att göra din röst hörd!


Det är inte för sent att göra din röst hörd!

För ett tag sedan skickades Företagens trygghetsundersökning 2024 ut.
Har du fyllt i enkäten? Stort tack för hjälpen!

Har du inte lämnat in dina svar än är det här en vänlig påminnelse
till dig om hur viktiga dina svar är för oss.

 

Vi vet att brottsligheten är ett stort bekymmer för många företag i Helsingborg idag.
Och vi behöver din hjälp att kartlägga både små och stora problem, som du som företagare drabbas av i din vardag.
När allt är uppe på bordet kan vi lättare sätta in rätt åtgärder, där det behövs.

Enkäten tar cirka 7 minuter att besvara. Oavsett om ditt företag har stora, små eller inga problem
med brottslighet och otrygghet är dina svar viktiga.

Vi ber därför dig som har ett övergripande ansvar för företagets verksamhet (t.ex. ägare, VD etc.) eller som har någon annan
central position på företaget (t.ex. säkerhetschef eller HR-ansvarig) att besvara de frågor som ställs i enkäten.

Alla svar behandlas konfidentiellt och inga enskilda företag/personer kommer att kunna identifieras.
För att garantera anonymitet sammanställs resultaten av den oberoende tankesmedjan
Stiftelsen Tryggare Sverige (www.tryggaresverige.org).

Om du inte fått enkäten men gärna vill svara, mejla oss på: lisa.enstrom@helsingborg.se

Har du frågor angående Helsingborgs stads brottsförebyggande arbete kan du kontakta Carola Netterlid via e-post: carola.netterlid@helsingborg.se
Frågor om undersökningen besvaras av Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige) på telefon: 072-331 29 20.

Tillsammans gör vi Helsingborg tryggare

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se