Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Trygghetsenkät till företagare i Helsingborg!


Skrevs av:Grethe Hedström Publicerades:2021-04-26


  

 

 

Hjälp Helsingborgs stad att kartlägga brottslighet 

och otrygghet i näringslivet!

 

 

 

Helsingborgs stad genomför just nu en undersökning bland företagare i kommunen.

Syftet är att kartlägga erfarenheter av brott och otrygghet.

 

Din medverkan är ett viktigt bidrag för att skapa ett tryggare Helsingborg. Resultaten kommer att presenteras

hösten 2021 och hjälper oss att förstå Era utmaningar och behov, vilket ger oss bättre möjligheter att erbjuda adekvat stöd.

 

Vi ber därför Dig som har ett övergripande ansvar för företagets verksamhet (t.ex. ägare, VD etc.) eller som har någon

annan central position (t.ex. säkerhetschef eller HR-ansvarig) att ägna en stund åt att besvara de frågor som ställs i

den länkade enkäten.

 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men för att resultatet ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många som

möjligt svarar. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara.

 

Välkommen att svara på enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/r/ftuhelsingborg

 

Alla svar behandlas konfidentiellt och inga enskilda företag/personer kommer att kunna identifieras.

För att garantera anonymitet sammanställs resultaten av Stiftelsen Tryggare Sverige.

 

Vi behöver Ditt svar senast den 23 maj men hoppas att Du redan idag har

möjlighet att besvara frågorna i enkäten.

 

Vi ber att redan på förhand få tacka för Din medverkan.

 

 

Har Du några frågor angående arbetet för sunt företagande i Helsingborgs stad kan Du kontakta

Emelie Esberg via e-post: emelie.esberg@helsingborg.se.

 

 

Frågor om undersökningen besvaras av Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige) på telefon 08-29 20 00.

 

 

 

Vänliga hälsningar,

 

 

Peter Danielsson                                                               Annette Melander Berg                                                                                                 

Kommunstyrelsens ordförande                                           Näringslivsdirektör                                                                                               

Helsingborgs stad                                                             Helsingborgs stad                        

 

                               

                                                                                                        
Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av