Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Förbättringar på Väla Södra!

Mogatan och Grusvägen blir huvudled!


Styrgruppen har under det senaste året arbetat med ökad trafiksäkerhet för området!
Vi konstaterade att de breda gatorna inbjuder till höga hastigheter och att den gällande högerregeln i hela området ofta inte respekteras. 
I takt med att området bebyggs allt mer, ökar trafiken markant och gruppen var orolig för att allvarliga olyckor kunde inträffa.

Nu har gruppen tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en lösning för området, både Grusvägen och Mogatan blir huvudled samt att det kommer att finnas möjlighet att parkera på vissa sträckor på dessa gator.

Lämna förträdeskylt kommer att sättas upp för cyklister som korsar Mogatan samt att man kommer att måla cykelfält i vägbanan på Mogatan och Grusvägen.

 

 

Ändrade busstider för området resulterade i fler resenärer!


Under december 2011 ändrades busstidtabellen till och från Väla S samtidigt som man ändrade från linje 97 till linje 27.

Tidtabellen var inte anpassad efter de anställdas arbetstider vilket gjorde att styrgruppen kallade till möte med Klas Sörensson på Skånetrafiken.
Vi fick gehör för våra åsikter och justeringar av busstidtabellen gjordes under december 2011.
Detta har resulterat i att antalet resenärer har ökat med hela 21,4% från årsskiftet.

 

 

Läs artikeln i Helsingborgs DagbladPublicerat: 2012-05-31 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av