Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Långeberga tilldelas Helsingborgs stads miljöpris 2012!

Långeberga tilldelas Helsingborgs stads miljöpris 2012. 

Företagen på Långeberga har under flera års tid arbetat för att omvandla det organiska avfall som uppkommer i deras område till biogas.

Under 2010 och 2011 lämnades årligen ca 22.000 ton organiskt avfall som omvandlas till biogas, vilket motsvarar 1 700 000 liter bensin som besparar miljön med 4.100 ton koldioxidutsläpp.


Miljönämndens motivering lyder:
”Pristagarna av Helsingborgs stads miljöpris har gjort förtjänstfulla insatser för att minska sin egen miljöpåverkan. Pristagarna har under flera år arbetat för att minska mängden matavfall som uppkommer i deras område. Allt matavfall samlas in och transporteras sedan till NSR:s biogasanläggning på Filborna där avfallet blir till drivmedel för bland annat stadens bussar. Pristagarna minskar inte bara matavfallet utan även sina kostnader. Pristagarna arbetar även med att minska sin energiförbrukning. Att de nu får stadens miljöpris ska ses som en uppmuntran till fortsatt arbete och en sporre till andra som kan ta efter deras goda exempel.”

Helsingborgs stads miljöpris instiftades 2008 i syfte att stimulera miljöengagemanget bland stadens invånare, organisationer och företag. 
Långeberga företagsgrupp får årets pris i konkurrens med sju andra kandidaterPublicerat: 2012-05-31 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av