Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Artikel i Helsingborgs Dagblad ang Garnisonsgatan

e trafikfarliga parkeringsplatserna mitt i Garnisonsgatan 
   har tagits bort, separata gång- och cykelbanor har anlagts 
och belysningen har förbättrats. I korsningar ökas 
framkomligheten med nyanlagda rondeller.


Garnisonsgatan - nu trafiksäker och snygg 

Rondeller, cykelbanor, säkrare p-platser och smalare körbanor. Efter nästan ett års stökande är ombyggnaden av Garnisonsgatan på Berga klar.

 


Körfältsmarkeringarna lyser kritvita på den nylagda asfalten och grässådden på refugerna har hunnit ta sig och grönskar mitt i vintern. Biltrafiken flyter lugnt och jämnt.
– Det har inte varit en enda krock sedan ombyggnaden började. Förut gick det inte en vecka utan att det smällde här utanför, säger butiksägaren Eva Ingers och nickar mot porten till Barnens hus.

De trafikfarliga parkeringsplatserna i gatans mitt saknas av ingen. 
Vi bad några personer att tycka till om den nya Garnisonsgatan.
– Trafiken flyter bättre och har blivit säkrare. Förut körde alla så fort. Området ser mycket trevligare ut nu, säger Kent och Viweca Persson.
– Jag tycker att rondellerna är det bästa. Förr kom man inte ut på Garnisonsgatan i den täta trafiken om man kom från ett annat håll, säger Göte Långberg.
– Men infarterna till vissa affärer borde skyltas tydligare, tycker Lulle Albrecht.
Garnisonsgatans ombyggnad pågick under större delen av förra året och stökade till det för trafikanterna. En del företagare var skeptiska till att det någonsin skulle bli bra.
– Vi var också oroliga i början. Men jag måste säga att jag bara ser fördelar nu. Gatan har blivit säkrare och trafiken går långsammare, säger företagsledaren Bernt Creime på Beijers.
Genom sitt kontorsfönster har han blivit vittne till otaliga olyckstillbud genom åren.
Företagare som vi pratar med berömmer Helsingborgs stad.

– De har verkligen lyssnat på oss och varit exceptionellt duktiga på att dirigera trafiken och informera under ombyggnaden. Det har blivit fantastiskt fint, ett lyft för hela området, säger Patrik Nanhed, ordförande i företagarnas styrgrupp på Berga.
Invändningarna han har snappar upp från andra företag gäller främst nära p-platser som har flyttats längre bort. Och någon ifrågasätter cykelbanorna.
– Men Berga håller på att förvandlas från ett industriområde till handelsområde. Då ska trafiklösningen kunna hålla ända till 2030, påpekar Patrik Nanhed.

Plus och minus Garnisonsgatan

Plus
  • Rondeller som utjämnar trafikflödet.
  • De borttagna p-platserna mitt i gatan.
  • Lägre hastigheter tack vare smalare vägbana.
  • Gång- och cykelbanor på båda sidor.
  • Snygg belysning.

Minus
  • Längre att gå till p-platserna.
  • Dålig skyltning till de stora


Publicerat: 2012-01-08 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av