Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Styrkor hos den ideala ledaren!

Under Entreprenörsdagen i Helsingborg den 18 november gjordes en undersökning 
kring vilka personliga styrkor den ideala ledaren har.

Mässbesökarna fick som uppgift att med hjälp av verktyget SDI (Strength Deployment Inventory) fylla i vilka styrkor de vill att en ledare ska ha. Verktyget bygger på Elias 
Porters RAT-teori om hur människors beteende styrs av motivationer och vikten av 
att förstå vad som motiverar andra för att bättre förstå deras beteende.

SDI används i samband med utbildningar i ökad självinsikt, teamutveckling och konflikthantering i grupp eller individuellt.

Utifrån de 76 svaren man fick in i montern hos Personal Strengths visade det sig att det besökarna framförallt önskade hos sina ledare var att de skulle vara STÖDJANDE. 
Dessutom hade en femtedel av dem valt stödjande som den viktigaste styrkan hos en ledare.

Betydligt längre ner hamnade styrkan FÖRTROENDEFULL, på andra plats med en tiondel 
av svaren. På tredje plats av de sex styrkor som uppskattades mest hamnade KRAFTFULL.

Enligt Porters verktyg SDI kommer styrkorna STÖDJANDE och FÖRTROENDEFULL från
en motivation som handlar om att få vara osjälvisk – vårdande, att få vara angelägen om andras väl och ve, skydd och utveckling.

Det KRAFTFULLA beteendet kommer från en motivation som handlar om att få vara resultatorienterande - styrande, att organisera resurser och människor för att nå ett önskat resultat.

SDI används internationellt som ett underlag för reflektiva samtal. Utifrån övningar träffar vi människor för att reflektera över vilka motivationer som ligger bakom deras beteenden, vilka styrkor som är viktiga för att de ska lösa sina arbetsuppgifter samt ger dem verktyg som hjälper dem att förstå vad som händer när de själva eller andra hamnar i konflikt.Publicerat: 2011-12-16 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av