Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Våra fem områden!

Styrgruppsordförande 
Linda Björck, Ergofalk

Väla södra – snabbt växande
Väla södra är ett snabbt växande område. Under året har man här arbetat aktivt 
med frågor som medlemmarna tyckt varit viktiga – och rönt stora framgångar!
– Många frågor berör trafiksäkerheten på området. Det handlar om att få ner 
hastigheterna, tydligare skyltning för gällande regler och en bättre allmän 
situation för såväl gående och cyklister som för bilister, 
säger styrgruppsordförande för Väla södra, Linda Björck på Ergofalk och 
berättar att man inom kort överlämnar en skrivelse till stadsbyggnadsförvaltningen 
om önskemål kring förändringar. Styrgruppen har också 
tittat närmare på lokaliseringsskyltar. Hur hittar människor till området? 
Vilken är den optimala placeringen av skyltarna? Denna kartläggning ska ligga till 
grund för ett förslag som också kommer att föras fram till staden. 
En av punkterna på agendan som man lyckats driva igenom med stor framgång 
är busstiderna till och från området.
– Vi har haft möten med Skånetrafiken och fört fram våra önskemål om tider som 
går i linje med arbetstiderna. Detta kommer att ske från och med nästa tidtabell 
som gäller från och med 11 december, dessutom kommer vi att få bussar hit från kl. 05.00-21.00 på dagarna vilket är en stor förbättring, säger Linda och poängterar 
vikten av medlemmar för att kunna arbeta för områdets specifika fokusområden.
Styrgruppsordförande
Johan Erlandsson

På Långeberga ger samverkan resultat
På Långeberga är nästan 50 företag etablerade, en majoritet av dessa är stora företag 
som på ett eller annat sätt arbetar inom frukt- och grönsaksbranschen. 
Genom att samverka, påverka och nätverka har de uppnått konkreta resultat i 
flera viktiga frågor.
– Vi samverkar när det gäller avfallsfrågor, bland annat har flera företag tecknat avtal 
med NSR kring frukt- och grönsaksavfall som transporteras direkt till 
biogasanläggningen där det omvandlas till energi som motsvarar 1 miljon liter bensin 
årligen, berättar styrgruppsordförande Johan Erlandsson på Mäster Grön som kan 
tänka sig fler samarbeten i exempelvis olika energiprojekt, möjligheterna kring ett 
eventuellt vindkraftverk på området undersöks redan. Infrastrukturen på området 
var den första viktiga fokusfrågan för företagsgruppen i sin roll som påtryckare 
gentemot kommunen.  
– Vi har drivit igenom infrastrukturella förbättringar och fortsätter att påverka 
kommunen i frågan kring korsningen Långeberga – Hjortshögsvägen där det samlas 
alldeles för mycket trafik kvällstid. Vi skulle också vilja ha en cykelväg norrut. 
Belysning på cykelvägen mot centrum fick vi gehör för väldigt snabbt, 
säger Johan som menar att många av dessa frågor är omöjliga att driva 
som enskilt företag, men får en helt annan tyngd i ett nätverk av medlemmar. 
Styrgruppsordförande
Christer Woxberg

Ättekulla jobbar framgångsrikt med säkerheten
På Ättekulla är 69 av 80 företag medlemmar i Företagsgruppen som startades för fyra år sedan av en specifik anledning – säkerheten på området. För att få bukt på skadegörelse 
och stölder, framförallt nattetid, behövde man hitta gemensamma lösningar. 
En sådan lösning har varit att gå samman och betala för ett vaktbolag som patrullerar 
på området. Efter diskussioner med staden har också alla cykelleder stängts av för 
biltrafik och den ena av två utfarter stängs av under nätterna.
– Det handlar mycket om att hitta metoder för att försvåra för de som gör brott och 
vi har märkt en klar förbättring på området även om det fortfarande finns mycket kvar att 
jobba med, säger styrgruppsordförande Christer Woxberg på SÅIFA LP Service AB. 
Han berättar vidare att Företagsgruppen via kontakt med stadsbyggnadskontoret 
fått bättre belysning på området, tagit bort skymmande buskage men också fått bättre vägunderhåll. Tillsammans med Skånetrafiken har man även arbetat med att förbättra busstiderna så att de passar arbetstiderna. I framtiden är Christer Woxberg övertygad 
om att det väntar fler samarbeten som gynnar områdets medlemsföretag, inom kort 
ska man titta på gemensamma avtal inom exempelvis el, snöskottning och avfall. 
Styrgruppsordförande
Patrik Nanhed

Berga är ursprungsområdet
Berga är Företagsgruppens äldsta och största företagsområde. 
Nu senast involverade i ombyggnaden av Garnisonsgatan.
– Styrgruppen på området är nybildad och nu vill vi att så många som möjligt ska 
veta att vi finns till hands, säger ordförande Patrik Nanhed på Kinnarps Interior.
Styrgruppen kan hjälpa medlemmarna i olika frågor, lotsa vidare till rätt personer 
och vara påtryckande i frågor som involverar kommunen. Många gånger fungerar 
också styrgruppen som en länk mellan kommun och företagare när det gäller informationsspridning, som i fallet med Garnisonsgatan. 
– Det är av allra största vikt att företagen på området vet att vi finns till för att hjälpa 
dem i sitt företagande. Vi driver framför allt frågor som är sprungna ur 
medlemmarnas önskemål, säger Patrik Nanhed och berättar att styrgruppen 
i början av nästa år kommer att bjuda in alla företagare till ett möte för att berätta 
mer om hur Företagsgruppen arbetar. Då kommer även representanter från 
kommunen finnas på plats. 
 
Väla Norra tar fram styrgrupp

Är du företagare på Väla Norra? Vill du engagera dig i områdets styrgrupp som nu håller 
att ta form? Hör av dig till Grethe Hedström, 042- 20 06 28 eller mail:
grethe@helsingbrogsforetagsgrupper.se


Publicerat: 2011-11-07 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av