Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Nöjd Kund Index ( NKI)

Nöjd Kund Index
Helsingborgs Stad tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss! 
Att jämföra sig med andra kan vara ett bra sätt. 
Svenskt Näringslivs index kring företagsklimat har funnits länge.

2011 fick kommunerna en ny möjlighet, Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice. Insikt drivs av Sveriges kommuner och landsting och vänder sig till dig 
som företagare som haft aktiva ärenden i din kommun under 2010. 
Undersökningen har tidigare använts av kommuner i Stockholms- och Göteborgsregionen 
och använder NKI (Nöjd Kund Index) för jämförelse. 
Tanken är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen.
 
2011 deltog 166 kommuner, bland dem de tre nordvästskånska kommunerna 
Helsingborg, Klippan och Svalöv.

Företagen fick en enkät där de fick bedöma kommunernas information, tillgänglighet, 
bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet för fem olika myndighetsområden:
•    Bygglov
•    Markupplåtelse (kommunal mark som kommersiell yta)
•    Miljö- och hälsoskydd (bl a livsmedel)
•    Serveringstillstånd (rätt att sälja alkohol)
•    Brandtillsyn

Alla myndighetsområden fick egna index och kommunen ett sammantaget index där max 
100 var möjligt.
 
Resultatet för de tre deltagande kommunerna i Helsingborg Business Region 

Kommun              Index    Ranking
Klippan                 72            16
Helsingborg        62          134
Svalöv                   58          155

 
Varje kommun tar nu till sig sitt resultat och bedömer vad som behövs göras internt för att ytterligare öka sin information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, 
och effektivitet inom de olika myndighetsområdena. 

Nästa NKI-mätning görs 2013 och avser då 2012 års aktiva ärenden.Publicerat: 2011-10-29 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av