Ättekulla styrgrupp i Helsingborgs Företagsgrupper arbetar aktivt för våra medlemsföretag på Ättekulla industriområde.
69 företag är medlemmar av 80. 

Vårt mål är att skapa ett attraktivt och levande industriområde. 
Säkerhet och trygghet är huvudprioriterade. 

Vi är på god väg genom:
•    Gemensam vakt, Ättekullaväktaren, arbetar exklusivt för de anslutna företagen. Vill ert företag vara med i vaktsamarbetet? 
Ring Christer Woxberg 070-818 34 99

•    Avstängningsbom vid södra infarten dvs Torbornavägen/Rausvägen 
•    Anpassat cykel in- och utfarter att inte motorfordon kan köra där
•    Smalnat av Torbornavägen till ett körfält för att försvåra för den illegala streetracingen. Utvecklat samarbete med Polisen samt Brottsförebyggande Rådet
•    Ändrat busstidtabellen till bättre överensstämmande med företagens arbetstider
•    Hålla området väl upplyst och underhållet av kringliggande buskpartier regelbundet sköts och beskärs för att eliminera nattliga skuggömmor

Det finns bara fördelar att vara medlem i Helsingborgs Företagsgrupper/Ättekulla oavsett storlek på företag. 

Vi verkar i samma miljö och goda grannar håller varandra om ryggen och ser om varandras hus.