Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Byggstart för sista etappen av Österleden!

  Byggstart för sista etappen av Österleden.

I etapp 4 kommer Österleden att byggas ut till en fyrfliig väg med upphöjd mittremsa med träd och belysning på sträckan från nuvarande utbyggnad vid Lundsgård till nuvarande trafikplats vid Grusvägen. Ombyggnaden är påbörjad nu i höst  och kommer att pågå i ungefär ett år.

I den planerade trafikplatsen i etapp 4 grävs Österleden ner och gå under Vasatopsvägen/ Välavägen, medan Vasatorpsvägen och Välavägen möts i en cirkulationsplats med ramper ner till Österleden. Utformningen blir likadan som för trafikplatsen på Österleden vid Fältarpsvägen.

Utöver utbyggnaden av väg och trafikplats anläggs bullerskydd på delar av sträckan. Förslag till bullerskydd är markerade på kartan ovan.

Befintliga cykel- och gångpassager byggs om och anpassas till den nya vägen.Publicerat: 2011-09-28 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av