Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Stort kliv uppåt för Helsingborg

 

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydundersökning där det lokala näringslivet får svara på hur de upplever stadens näringslivsarbete.
Enkätundersökningen gjordes under oktober-december 2013 och besvarades av närmare 200 Helsingborgsföretagare.

Förbättrat resultat
Resultatet visar att Helsingborgsföretagen anser att företagsklimatet totalt sett har förbättrats väsentligt sedan förra årets mätning.
Framförallt anser företagen att kommunen har blivit bättre inom viktiga områden som rör service till företagen, tjänstemännens och politikernas attityder till företagande,
upphandling och konkurrens samt tillämpning av lagar och regler.

- Ett bra företagsklimat handlar om att möta näringslivets behov, kvalitén på den service vi ger företagen men också om hur väl vi tar tillvara på Helsingborgs stads unika mervärden.
Det är därför glädjande att företagarna uppmärksammar och ger oss positiv feedback på våra ansträngningar.
Samtidigt finns det mycket mer att göra för företagsklimatet. Ett stabilt och bra företagsklimat kräver långsiktighet, uthållighet och ständiga förbättringar,
säger Michael Fransson, näringslivsdirektör Helsingborgs stad

Näringslivsfrågor är inte isolerade från andra frågor. I omvärlden pågår omvälvande förändringar till följd av bland annat digitalisering, teknikutveckling och globalisering.
Tillväxt är färskvara och ett bra företagsklimat har stor betydelse för den lokala och regionala utvecklingen.

- Ett gott företagsklimat är avgörande för att kunna starta, driva och utveckla företag, vilket i sin tur skapar nya jobb i Helsingborg.
Fler i arbete är också en förutsättning för att kunna säkerställa bra kommunal service och god kvalitet i vård, skola och omsorg.
I en tid med ökad konkurrens mellan regioner och städer är ett bra företagsklimat även en viktig förutsättning för att Helsingborg ska
fortsätta vara en attraktiv plats för företagsamma människor, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad.


Läs mer härPublicerat: 2014-05-06 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av