Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Helsingborg klättrar i rankingen av bästa logistiklägen!

Idag publiceras rankingen över Sveriges bästa logistiklägen 2014 och Helsingborgsregionen har klättrat en placering och ligger nu på plats 6 av 25. 

Rankingen görs av Intelligent Logistik för 10 året i rad och utgår från sex olika kriterier där det geografiska och demografiska läget tillsammans med kvalitet och hållbarhet i samlad infrastruktur väger tyngst för en regions placering på listan.

En regions logistiska förutsättningar är av största vikt för regionens utveckling och logistiketableringar skapar både bättre infrastruktur och nya jobb. Under året som gått har vi bland annat arbetat med hållbara transportslag, citylogistik, planberedskap och nätverksfrämjande arbete för att utöka samarbetsklimatet och innovationsförmågan inom Familjen Helsingborg och i Skåne. Vi har även bidragit till en unik satsning på Campus Helsingborg med tillämpad spetsforskning inom retail- och citylogistik. 

- För tredje året i rad klättrar vi i rankingen och detta trots att ett av de två tyngsta bedömningskriterierna är ”närheten till Sveriges demografiska tyngdpunkt” 
där vi är chanslösa i jämförelse med logistiklägen med närhet till Göteborg och Stockholm samt bältet däremellan.  
Tyvärr så vägs inte den gigantiska marknad som Öresundsregionen och norra Tyskland utgör in i bedömningen säger Jan Magnusson näringslivsutvecklare Familjen Helsingborg.


De sex kriterier som styr placeringen
1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. (25 poäng)
2. Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur. 
    (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg och kombiterminaler.) (25 poäng)

3. Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng)
4. Samlat utbud av loigistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång 
    till arbetskraft. (10 poäng)

5. Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng)
6. Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar. (10 poäng)

Läs mer om årets rankning
Läs mer om spetsforskningen på Campus HelsingborgPublicerat: 2014-03-06 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av