Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Man bygger ny väg till den nya återvinningscentralen!

 

 

Sedan början av april bygger vi en väg till NSR:s nya återvinningscentral.

Går allt enligt planerna är vägen och en ny rondell i korsningen vid Välavägen och Välatorpsvägen klara i början av juli.

 

 

I mitten av mars startade Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) arbetet med att

bygga en ny återvinningscentral för privatpersoner.

Den nya anläggningen blir tre gånger så stor som den nuvarande.

 

Det här gör man:

  • Bygger en ny anslutningsväg till återvinningscentralen.

  • Bygger en ny rondell på Välavägen i korsningen av den nya gatan och Välatorpsvägen mot Väla by.
  • Vi bygger rondellen för att klara av den ökade trafikmängden på den nya gatan.
  • Den gör också att det bli enklare och säkrare för boende och Verksamheter i Väla by att köra in och ut från Välavägen.

Så påverkas du:

  • Under stora delar av arbetet berörs du som passerar inte i någon större utsträckning,
  • förutom av eventuell byggtrafik till och från området.
  • Under tiden vi bygger rondellen kommer Välavägen att vara helt avstängd mellan Välarondellen i norr och Basaltgatan i söder.
  • Preliminärt sker detta under tre, fyra veckor i sommar. Mer information om var du kan köra istället kommer längre fram.

 

http://www.helsingborg.se/startsida/trafik-och-stadsplanering/trafik-och-byggprojekt/vi-bygger-ny-vag-till-ny-atervinningscentral/

 Publicerat: 2015-05-19 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av