Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Advokaten informerar!

 


Jessica Stålhammar,

advokat /partner,

 

 

Detta händer på arbetsrättens område 2016!

Det händer inte mycket just nu vad gäller ny lagstiftning på arbetsrättens område.

Däremot finns flertalet utredningar och betänkanden utarbetade,

men det är oklart om eller när dessa blir lagstiftning.

 

Regeringen har nu utarbetat en lagrådsremiss vad gäller missbruk av visstidsanställningar. Man vill per den 1 maj 2016 skärpa lagen om anställningsskydd genom förslaget att tidsbegränsad anställning omvandlas till en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit anställd i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år i en kedja av tidsbegränsade anställningar bestående av allmän visstidsanställning vikariat eller säsongsarbete och där mellanrummet mellan anställningarna inte vid något tillfälle överstiger sex månader. 

 

Därtill kommer nya föreskrifter AFS 2015:4 från Arbetsmiljöverket, som träder i kraft i mars 2016 - organisatorisk och social arbetsmiljö, om kunskapskrav, psykisk ohälsa, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Ett antal SOU har tillkommit de senaste åren (rapporter och betänkanden från svenska statliga utredningar antingen av kommittéer eller så kallade ensamutredare vilka tillsätts av regeringen).

 

Följande utredningar skall vara klara för lagstiftning under år 2016:

 

SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv, förslag att höja LAS-åldern från 67 till 69 år

SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet, förslag om förbud mot registerkontroll

 

Beträffande följande utredningar är det oklart om det blir lagstiftning överhuvudtaget eller om de är s.k. lagda på is.

 

SOU 2012:62 Uppsägningstvister, beträffande åtgärder för att minska arbetsgivarens kostnader vid uppsägningstvister 

SOU 2014:31 Visselblåsare, stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

SOU 2015:13, 38, 83, Utveckling av utstationeringsreglerna, gäller ändringar av reglerna om stridsåtgärder enligt lex Laval

om att en utländska arbetsgivaren har en möjlighet att freda sig mot stridsåtgärder genom att visa att de utstationerade arbetstagarna redan har villkor i nivå med tillämpligt centralt kollektivavtal. 

 

Förslaget innebär att stridsåtgärden är tillåten oberoende av om de utstationerade arbetstagarna redan har bättre villkor, och de krävda villkoren får inte hindra tillämpningen av sådana för arbetstagarna förmånligare villkor.

Jag kan dock tänka mig att ett sådant förslag kan få svårt att få majoritet i riksdagen.

Det får framtiden utvisa!Publicerat: 2015-12-07 av: Jessica Stålhammar


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av