Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Revisorn informerar!


Kim Lavin
Auktoriserad revisor/delägare


 

 

Ta ut rätt lön från ditt AB år 2015!

Har du, som är aktiv fåmansföretagare, koll på vilken lön du ska ta ut före årsskiftet

för att skatteoptimera din K10 och sänka din skatt på utdelning eller vinst vid försäljning?

 

Bakgrund 3:12


När man erhåller utdelning från sådana andelar, eller säljer dem med vinst, så beskattas vanligen beloppet delvis i inkomstslaget tjänst (motsvarande lön, 30-57% skatt) och delvis i inkomstslaget kapital (20% skatt). Fördelningen mellan dessa två delar beror, något förenklat, på hur mycket så kallat ”gränsbelopp” man tjänat in på sin K10.


De som är vana vid att skicka in bilaga K10 till sin privata inkomstdeklaration vet att det finns två regler för hur man tjänar in gränsbelopp;


1. Förenklingsregeln – Medger förenklat ett tillskott av ca 160.000 kr fördelat på hur stor del av företaget som ägs.
2. Huvudregeln – Medger förenklat ett tillskott av 50% av bolagets/koncernens löneunderlag.


Med många anställda, och ett redan högt eget löneuttag, blir den sistnämnda regeln förstås väldigt attraktiv. Det gäller även om det inte finns några större vinster att ta ut idag eftersom gränsbeloppet varje år förs över från det föregående året och dessutom uppräknas med en relativt bra ränta. Det kan alltså användas för att sänka skatten på framtida utdelningar eller realisationsvinster.

 

Det finns dock ett villkor för att få använda sig av huvudregeln och det är att du måste kvalificera dig för den genom eget löneuttag. Nedan beskriver jag hur du ska beräkna ditt lönekrav.

 

Detta är, de något invecklade, 3:12-reglerna som just nu är under utredning – sannolikt för att försämras 2017 eller 2018.

Det kan göra att det är ännu mer intressant att optimera din K10 nu medan reglerna fortsatt är gynnsamma. Det är särskilt intressant för dig som ligger på gränsen till att kvalificera med nuvarande löneuttag då en mindre justering på decemberlönen kan göra att du kvalificerar. Min rekommendation är att inte göra något allt för drastiskt såhär på sluttampen av året med hänsyn till att det finns en osäkerhet kring hur den statliga utredningen kommer att påverka sparade gränsbelopp.


Beräkning lönekrav 2015


Det som är lite extra lurigt med dessa regler är att det man gör 2015 först påverkar gränsbelopp och utdelning som tas under 2016. För att få använda sig av det förmånliga löneunderlaget för 2016 gäller det att hålla reda på dessa olika nivåer för kvalifikation:


* Vid uttag av lön år 2015 på ca 558 000 kr (9,6 inkomstbasbelopp, 557 760 kr), eller 46 500 kr per månad, är lönekravet alltid uppfyllt.


* Lägsta möjliga lönekrav för år 2015 kommer att vara 348 600 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5% av totala löner i bolaget/koncernen. Tänk så här för att räkna ut det exakta beloppet till din K10:
Om du inte har möjlighet att kvalificera dig för löneunderlagsregeln till 2016, genom löneuttag 2015, så gäller ju som sagt förenklingsregeln där schablonbeloppet 159 775 kr fördelas på ägd andel av företaget.


Med lite baklängesräkning kan man komma fram till att med löner upp till ca 320 000 kr är schablonbeloppet det bästa valet, då detta ändå inte överstigs med 50% av lönerna i löneunderlagsregeln. För löner mellan ca 320 000 kr och 348 600 kr likaså då det på dessa nivåer inte finns möjlighet att kvalificera sig. Skulle lönerna ligga på precis 348 600 kr måste även 5% adderas vilket ackumulerat blir 366 948 kr (348 600 / 0,95) som är absolut lägsta möjliga kvalifikationsnivå 2015. Detta är för övrigt en riktlinje om man är den enda anställde i sitt bolag. Min rekommendation är att lägga dig något över detta för att undvika att falla på mållinjen om det skulle bli någon justering av bolagets löner längre fram.


Gränsbeloppsmaximering eller lön?


Detta exempel skulle då ge minst ca 367 000 kr x 50% = 183 500 kr som adderas till ditt utgående gränsbelopp för 2016. Förutsatt att medel finns att ta utdelning, alternativt att vinst uppkommer vid försäljning, så betalas som sagt bara 20% skatt på detta belopp. Det ska dock tilläggas att vinsten som delas ut ju redan beskattats med 22% bolagsskatt, dvs. 37,6% totalt, så det kan fortfarande vara mer intressant att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt, 443 300 kr, vilket ger sociala förmåner såsom PGI (pension), SGI (sjuk- och föräldrapenning), m.m. istället för att stirra sig blind på att maximera gränsbeloppet för en enmansföretagare.


Glöm inte ta hjälp!

 

Ovanstående information är förenklad. Det finns en del snedsteg man kan göra i denna hantering, så ta hjälp om du är osäker på beräkningen. Det finns några särskilda knep att ta till också. Har du förmånsbil finns t.ex. en intressant omvänd löneväxlingsmöjlighet här att tänka på till 2016. Har du några frågor kring löneuttag, upprättande av K10 eller annat kring detta så hör av dig till din revisor!

 

 



Publicerat: 2015-12-11 av: Kim Lavin


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av