Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Revisorn informerar!

 

Kim Lavin
Auktoriserad revisor/delägare

 

 

 

 

Kontrollinventering av varulager

 

Årsskiften är alltid en intressant tid för oss revisorer. Planering av de uppdrag vi arbetar med sker löpande,

men då huvuddelen av aktiebolagen har kalenderår som räkenskapsår och därmed årsbokslut 31 december,

så blir tiden kort därefter alltid lite extra intensiv och rolig!

En intressant kontroll vi gör mycket av kring årsskiftet avser bolagens varulager.

 

 

Regelverk avseende varulager

Bolag som har varulager är skyldiga enligt Bokföringslagen och Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen att inventera sitt varulager och uppdatera bokföringen. 

Enligt revisionsstandarderna ISA 500 & ISA 501 ska revisorn delta vid, eller i anslutning till, bolagets inventering av varulagret för att kunna säkra varulagrets existens och kontrollera de rutiner som rör varulagret.

 

Revisorns urval

Detta gäller dock inte samtliga varulager utan enbart väsentliga sådana. En revisionsmässig tumregel är att om en tillgång utgör mer än 10% av balansomslutningen så är det en väsentlig balanspost. Det finns undantag från denna tumregel då ett bolag t.ex. har en väldigt balanstung tillgång, som t.ex. en fastighet. Då kan varulagret förstås vara en väsentlig balanspost även om det inte uppgår till 10% av balansomslutningen. 

Någon gång i början på december inleder jag planeringen av de kontrollinventeringar jag ska närvara vid. Vid en snabb kontroll av mitt planeringsverktyg ser jag att av de ca 100 uppdragen jag arbetar med så har ca 60st bokslut i december. Av dessa 60 har ca 10st väsentliga varulager. När jag identifierat dessa så kontaktar jag lageransvariga hos bolagen och förhör mig om hur den aktuella lagerredovisningen ser ut samt när de planerat sin inventering. Vi bokar en tid för när jag ska besöka dem.

Besök hos företaget

Väl på plats brukar jag få en lagerlista, ibland handskriven då den ej hunnit renskrivas ännu i detta skede. Jag brukar inleda besöket med en kort intervju om vilka rutiner som finns kring inventeringen, om några förändringar inträffat gentemot föregående år samt om det är OK att jag fotograferar varulagret för att ge ytterligare tyngd till mitt revisionsbevis. Därefter låter jag den lageransvariga visa mig runt och jag väljer ut några artiklar från lagerlistan för att stämma av mot det fysiska varulagret. Sen gör jag en omvänd kontroll och väljer ut några artiklar från det fysiska varulagret som ska stämma mot lagerlistan. Jag försöker utgå från de större värdena i lagerlistan samt det som ser dyrbart ut i det fysiska lagret för att säkra så stor del av tillgångsmassan som möjligt. Om jag finner några avvikelser i detta skede ställer jag frågor löpande. I annat fall avslutar vi vårt möte. Därefter sammanställer jag informationen i ett dokument med bilderna jag tagit som bilagor. Denna dokumentation används sedan i bokslutsrevisionen.

 

Kontrollinventering sparar tid och pengar

Allt som allt brukar en kontrollinventering ta 1-4h beroende på avstånd till och storlek på varulagret samt förstås mängden avvikelser. Men dessa timmar är väl investerade då det annars hade varit mycket svårare för mig, och mycket mer tidskrävande (=dyrt), att säkerställa balansposten.

Kontrollinventering av varulager tycker jag är ett av de roligaste momenten i mitt yrke. Dels ger den ytterligare en kontakt med min kund, i vilken mycket intressant och viktig information kan vädras, och dels ger den mig ett revisionsbevis som är så tungt som något innan revisionsberättelsen ska avges. Varulager är normalt en post som är svårreviderad, men med en väl genomförd inventering och kontrollinventering underlättas revisionen avsevärt. Sen ser jag det även som en stor bonus att jag får möjligheten att komma ut och träffa de människor och se de varor och den verksamhet som genererar pengarna och siffrorna åt företaget.Publicerat: 2016-01-11 av: Kim Lavin


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av