Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Bergaanstalten blir ungdomshem!

Bergaanstalten blir ungdomshem!

 

På Bergavägen 1 håller det på att etableras en ny statlig arbetsplats för över hundra medarbetare. Förberedelsearbetet med att ta över lokalerna från kriminalvården och anpassa dem till ny verksamhet är i full gång. I huvudsak handlar det om ett omfattande rekryteringsarbete och inre ombyggnation. Verksamheten bedöms kunna startas i månadsskiftet april – maj.

 

Etableringen ombesörjs av Statens institutionsstyrelse (SiS), som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. I samverkan med socialtjänsten ger SiS ungdomar och klienter med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar förett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Vården och behandlingen är jämlik och fri från diskriminering och utförs med god etik och hög kvalitet. SiS arbete präglas av hög tillgänglighet och rättssäkerhet.

 

Totalt kommer cirka 40 ungdomar att vistas på Berga. I slutet av 2016 bedöms alla platser vara belagda. Den dagliga verksamheten för de ungdomar som är placerade i verksamheten består av stort fokus på skola. Övrig tid används till så kallad evidensbaserad programverksamhet som syftar till att förändra beteenden. Ungdomarna är av manligt kön och mellan 16-20 år gamla.

 

Ytterst är SiS ungdomshem Bergas uppgift att säkerställa att det stora flertalet av de placerade ungdomarna återanpassas till ett fortsatt icke destruktivt liv.

 

Sedan den 15 februari är Sverker Göransson projektledare och tillförordnad institutionschef med ansvar för att starta SiS ungdomshem Berga i Helsingborg.

Sverker Göransson kommer närmast från tjänsten som biträdande institutionschef på SiS ungdomshem Hässleholm och har ett förflutet som officer i Försvarsmakten och har även varit verksam som sektionschef för socialt fältarbete.Publicerat: 2016-03-09 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av