Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Advokaten har ordet!

 

 

 

Stärkt skydd för visselblåsare på gång!

 

Visselblåsare ska få förstärkt skydd mot repressalier. Den nya lagen föreslås även gälla bemanningsanställda.

 

I en proposition lämnas förslag som innebär en förstärkning av det skydd som redan finns för visselblåsare genom att

arbetstagare som utsätts för en repressalie av sinarbetsgivare i strid med den nya lagen ska ha rätt till skadestånd.

 

 

Som grundläggande krav för att lagen ska vara tillämplig föreslås gälla att det ska vara fråga om ett larm om allvarliga

missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Förutom arbetstagare skyddas också inhyrda i förhållande till inhyraren genom

att de jämställs med arbetstagare vid tillämpning av lagen.Förslaget innebär inte någon inskränkning av det skydd som kan

gälla på annan grund. Lagen föreslås vara tvingande till arbetstagarens fördel.

 

 

Normalt ska man först slå larm internt om man misstänker att allvarliga missförhållanden försiggår. För att kunna gå

vidare och även slå larm externt ställs högre krav på visselblåsaren. Då krävs det att man har fog för sitt påstående.

 

 

Man ska ha slagit larm internt först så att arbetsgivaren givits möjlighet att återkoppla. Man kan också slå larm till

sin fackliga organisation, detta jämställs med ett internt larm. Om arbetsgivaren inte har återkopplat eller om den

anmälan skall gå till också är inblandad ska man larma externt direkt. Det gäller också i andra fall, t.ex.

om det finns risk för att bevismaterial förstörs.

 

 

Kravet för att visselblåsaren ska kunna få det förstärkta skyddet är att det rör sig om ”ett allvarligt missförhållande”. 

Vad innebär då detta? Det måste röra sig om ett brott som har fängelse på straffskalan och har skett i

arbetsgivarens verksamhet, på arbetstid eller i arbetsgivarens lokaler.

 

 

Utredningen som föregått regeringens förslag kom fram till att arbetsgivarna ska vara skyldiga att upprätta

särskilda rutiner för visselblåsare och föreslog även bestämmelser om sekretesskydd.

De delarna har regeringen dock valt att inte gå vidare med.

 

 

Lagändringarna, vilka är behövliga, föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.Publicerat: 2016-04-20 av: Jessica Stålhammar


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av