Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Revisorn informerar!

 


                     Kim Lavin

     Auktoriserad revisor/delägare
    

   

 

   

 

 

Vad är lagstadgad revision?

 

I mina tidigare inlägg har jag bland annat presenterat skillnader mellan redovisningskonsulten och revisorn, läs den här

samt tagit upp hur man kan tänka när man väljer revisor, läs den här.

 

Denna gång tänkte jag berätta lite mer om vad lagstadgad revision är och vad det innebär.

 

 

Revisionen i lag och dess roll i samhället

Reglerna om revision finns i bl.a. Aktiebolagslagen där aktiebolag av en viss storlek har krav på sig att ha en vald revisor.


Revisionen syftar till att skapa förtroende för alla ekonomiska transaktioner i samhället. Genom att revisorer kvalitetssäkrar

samhällets ekonomiska information kan alla inblandade förlita sig på information som finns tillgänglig utan att behöva sätta

in egna kostsamma kontrollfunktioner som drabbar dig som slutkund eller aktör.


Hur utförs den lagstadgade revisionen?

Revisionen innebär t.ex. granskning av företagets redovisning i syfte att avge någon form av intyg, ofta en revisionsberättelse,

som företag kan använda sig av vid t.ex. förhandling med kunder, leverantörer, banker och som fungerar som en kvalitetsstämpel

i årsredovisningen och inkomstdeklarationen gentemot Skatteverket m.fl.


Den lagstadgade revisionen ska utföras enligt god revisionssed, vilket i praktiken är synonymt med den internationella standarden

ISA (International Standards on Auditing). ISA stadgar steg för steg hur man går tillväga för att kunna avge sitt intyg.

Det är rätt omfattande dokumentationskrav i ISA och det medför ofta en relativt hög ”framkörningsavgift” för den lagstadgade

revisionen, varför det är positivt att de minsta företagen inte har dessa krav.


Kortfattat handlar den goda revisionsseden om att följa företagets beslut och redovisning under räkenskapsåret och utföra

granskning av bokslut, beslut och aktiviteter vid räkenskapsårets slut (bokslutsrevision). Målet är att upptäcka eventuella

risker och/eller väsentliga fel i redovisningen samt att säkerställa att företaget och ledningen följer aktuella lagar och

regler (förvaltningsrevision).


Företaget tar vid räkenskapsårets slut fram bokslut och årsredovisning där all viktig information om företaget och företagets

räkenskapsår samlas. Jag som revisor sammanställer allt material som behövs för granskning och stämmer sen av alla väsentliga

posters riktighet mot underlag (revisionsbevis). Vissa underlag är t.ex. bankkontoutdrag, kund- och leverantörsreskontra,

fakturor, skattekonto m.m. (substansgranskning). Vissa poster styrks genom intervjuer med personal och ledning för att säkra

att bolaget har en intern kontroll som gör att de själva upptäcker fel som skulle kunna orsaka problem i redovisning eller drift

(rutingranskning).


Revisionsberättelsen
När samtliga frågetecken rätats ut och arbetet dokumenterats kan en revisionsberättelse enligt standardutformning

(ren revisionsberättelse) lämnas. Ofta upptäcks fel i samband med revisionen och förutsatt att de rättas kan

revisionsberättelsen fortfarande vara ren. I några fall upptäcks fel som antingen inte rättas eller inte går att rätta i efterhand

och då lämnas en avvikande revisionsberättelse (oren revisionsberättelse) där avvikelser beskrivs och motiveras.


Hoppas detta klargjort vad den lagstadgade revisionen är och vad den har för syfte. I den mån det uppstår frågor

så tveka inte att fråga er revisor. Det är viktigt för mig att mina kunder vet vad jag gör under revisionens gång så jag försöker

alltid uppmana dem att ställa frågor när de undrar över t.ex. vilka underlag jag vill ha eller vilka frågor jag ställer.

Det är krav jag själv ställer på de konsulter jag arbetar med och öppenheten skapar ett mer förtroendefullt samarbete!Publicerat: 2016-08-24 av: Kim Lavin


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av