Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Advokaten har ordet!

 

 

Rätt att logga ut under semestern?

 

 

Många anställda arbetar genom att t.ex. besvara mail och telefonsamtal

trots att de håller semester. Vad gäller egentligen enligt svensk rätt?

Hur bör man som arbetsgivare tänka i dessa frågor?

 

Det är mycket vanligt att anställda arbetar på kvällar, semestrar och helger. Anställda lämnar med andra ord

kontoret rent fysiskt men inte i övrigt. Inom vissa positioner i arbetslivet kan det vara en nödvändighet att

viss bevakning sker av t.ex. e-postmeddelanden m.m. Men i många fall kan man säkert genom planering

och framförhållning låta en arbetande kollega sköta dessa arbetsuppgifter eller avvakta med återkoppling.

 

Rent formellt regleras frågor om arbetstid och dygnsvila i arbetstidslagen och tillämpliga

kollektivavtal/anställningsavtal. Tekniken gör dock, oavsett vad lag och avtal säger, att man ständigt

genom t.ex. en smartphone, kan vara uppkopplad med jobbmejlen.

 

Den 31 mars i år började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om social och organisatorisk

arbetsmiljö att gälla. Bakgrunden till de nya reglerna är de lavinartade ökningarna av sjukskrivningstalen

såvitt avser stress och överbelastning.

 

Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaren arbeta aktivt med att förebygga ohälsa inom dessa områden.

Detta ska man göra genom att vara tydliga såvitt avser vilka krav som ställs på medarbetare,

balansera arbetsplatsen med rätt resurser samt formulera och implementera tydliga spelregler för arbetsplatsen.

I förskriften föreslås vidare att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka långtgående

möjligheter att utföra arbetet på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar.

 

I Frankrike håller man just nu på med en översyn av den franska arbetsmarknaden.

Som en del i detta finns nu ett lagförslag som ger franska arbetstagare rätten att stänga av mail och

telefon när de går från sina arbeten för dagen. Man anser att arbetsrelaterad stress är ett stort problem

som måste åtgärdas med aktiva åtgärder. Lagen föreslås träda i kraft under 2017.

 

I Sverige fäster man istället stor tilltro till de ovan beskriva föreskrifterna, som man hoppas ska

leda till lokala överenskommelser på den enskilda arbetsplatsen just kring frågan om medarbetarnas

tillgänglighet efter normal arbetstid och under semester.

 

Men frågan är inte lätt. Många arbetstagare vill jobba när och hur de vill, de önskar vara uppkopplande

mot jobbet och kunna jobba flexibelt.

Framtiden får utvisa om föreskrifterna ge effekt på våra sjukskrivningstal.

 Publicerat: 2016-11-30 av: Jessica Stålhammar


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av