Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Hjälp med miljöarbetet?

 

Står ert företag inför några utmaningar när det gäller ert miljö- och hållbarhetsarbete? 

 

Har ni funderingar som ni inte själva har tid eller kompetens att ta tag i?

 

Då kan ni ta hjälp av personer med den senaste kunskapen inom området, personer

som med nya ögon kan se på, samt utveckla er verksamhet. De personer vi pratar om är studenter.

 

Varje år genomför ca 160 studenter projektarbeten genom Miljöbron Skåne och sedan starten 2011/2012

har studenterna lagt ner 139 000 timmar i projekt för företag i regionen.

 

 

Har du en klar idé om vad du behöver hjälp med eller har du ingen aning om var du ska börja?

 

 

Kontakta oss oavsett!

 

 

 

  Exempel på projekt som genomförts:

 

-          Miljöcertifieringar inom textilbranschen – Vilka certifieringar och direktiv följer Piraias leverantörer, Piraia

 

-          Miljöåtgärder – Utvidgat miljöarbete hos restaurang Alnarp, Restaurang Alnarp

 

-          Solar Park Marknadsföringsplan, NSR AB

 

-          Analys av framtida översvämningsrisker i Malmö – En fallstudie av Castellums fastigheter, Castellum AB

 

-          A Competetive Environmental Strategy, Stenbergs Bygg AB

 

-          Energieffektivisering av Ekeby möblers elanvändning, Ekeby Möbler

 

-          Design process of an Android application for measuring and displaying road conditions, Klimator AB

 

-          Analys av läkemedelsflöden och lagerstyrning inom sjukvården – en studie vid Landskrona Lasarett, Region Skåne

 

 

Miljöbrons verksamhetsledare hjälper dig att skriva projektförslag som utgår från företagets behov och önskemål och samtidigt

uppfyller skolans krav på teori och akademisk relevans. Vi hjälper dig att rekrytera studenter med rätt kompetens för att lösa

just era frågeställningar och finns genom hela projektet med som en stöttning både för er och för studenten.

Resultatet presenteras i en skriftlig rapport samt vid en muntlig presentation för er.

 

Som företag har ni rätt att kostnadsfritt ta hjälp av Miljöbron med upp till tre projekt.

 

Kontakt:

Malin Planander, verksamhetsledare
malin@miljobron.se
0732-75 04 29
www.skane.miljobron.se

 

 Publicerat: 2017-02-24 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av