Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Nu startar ombyggnaden av Järnvägsgatan!

 

 

 

 

 

I början av maj 2017 är det byggstart för den första etappen i ombyggnaden

av Drottninggatan och Järnvägsgatan. I den första etappen, som ska vara klar

till årsskiftet 2017/2018 arbetar vi mellan Trädgårdsgatan och Stortorget.


Det här gör vi


Vi bygger bland annat bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar, en upphöjd passage

vid Prästgatan för dig somgår och cyklar och nya fräscha busshållplatser vid Knutpunkten.

Vi lägger också nya ledningar, byter ut belysningen och skapar bättre miljö för träden längs gatan.

 

En etapp indelad i fyra delar

 

Den första etappen är indelad i fyra olika delar, där vi arbetar under olika tider:

Maj – augusti: Järnvägsgatans västra sida mellan Trädgårdsgatan och Kungstorget/Möllegränden

Juli – oktober: Järnvägsgatans östra sida mellan Trädgårdsgatan och Kungstorget/Möllegränden

September – november: Järnvägsgatans östra sida mellan Kungstorget/Möllegränden och Stortorget

November – december: Järnvägsgatans västra sida mellan Kungstorget/Möllegränden och Hamntorget


Vi öppnar upp varje del successivt så snart vi är klara där.

 


Läs mer på stadens hemsida här!

 

 Publicerat: 2017-04-24 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av