Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Advokaten informerar!


Jessica Stålhammar 

Advokat/Partner

 

 

Kvinna som vägrade skaka hand diskriminerades! 

 

Arbetsdomstolen (AD) har nyligen avgjort ett mål, där en kvinna som vägrade skaka hand med

män diskriminerades när ett företag avbröt rekryteringsförfarandet med henne.

 

 

En 24-årig kvinna var på en anställningsintervju för tolkbolag Semantix.

Kvinnan vägrade ta den manlige chefen på företaget i hand,

med hänvisning till att hon är religiös och att det för henne skulle

vara en synd att ta en man i hand.

 

 

Rekryteringsförfarandet avbröts, varefter Diskrimineringsombudsmannen ("DO")

stämde bolaget och begärde diskrimineringsersättning med 80 000 kr.

DO ansåg att kvinnan utsatts för indirekt diskriminering genom att bolaget

ställt krav på kvinnan att skaka hand, vilket missgynnar den grupp

muslimer som kvinnan tillhör.

 

 

Bolaget menade att policyn med handskakning var lämplig, nödvändig och

proportionerlig, och att den inte missgynnar särskilt troende muslimer eftersom

de flesta tar personer av motsatt kön i hand. Bolaget ansåg vidare att dess

policy syftar till att motverka särbehandling på grund av kön och undvika

obehag för personer som inte får sin hälsning besvarad.

 

 

AD (rättsfallet AD 2018 nr 51) anser att genom att inte anställa kvinnor som inte skakar hand

med män så kan betydligt fler muslimska kvinnor än andra kvinnor inte uppfylla bolagets policy.

Därför missgynnar policyn den aktuella kvinnan och andra muslimska kvinnor med samma uppfattning.

 

 

En kvinna som vägrar att ta en man i hand fungerar inte heller automatiskt dåligt på en

jämställd arbetsplats eller att hennes tro skulle, anser AD. Domstolen slår fast att policyn inte

varit lämplig och nödvändig för att uppnå den berättigade syftena, utan är ägnad att utestänga

personer som gör samma tolkning av islam som den aktuella kvinnan.

Kvinnan tillerkändes skadestånd med 40 000 kr.

 

 

AD var inte enig i sin bedömning då två av fem ledamöter ansåg att bolaget inte

diskriminerat kvinnan, bl.a. med argumentet att kvinnan genom sin religiösa manifestation

visade att hon inte delar bolagets grundläggande personalpolitiska

principer för jämställdhet och likabehandling.

 

 

DO är nöjd med domen och anser att den beaktar avvägningen mellan arbetsgivarens

intressen, individens rätt till kroppslig integritet och vikten för staten att upprätthålla

ett skydd för religionsfriheten.

 

 

Många arbetsgivarparter anser att domen är felaktig. Almega anser t.ex. inte att det rimligt

att arbetsgivaren ska behöva betala diskrimineringsersättning till en person som kränker vid

anställningsintervjun och som, om hon blir anställd, kan komma att kränka igen.

 

 

Domen har även vållat debatt under partiledardebatter inför valet.

 

 Publicerat: 2018-09-18 av: Jessica Stålhammar


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av