Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för gångbanan utanför din fastighet.

Häckar och buskage − 

du sköter din gångbana

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. Här får du information om var gränsen för ditt ansvar går och vilka regler som gäller.

Helsingborgs stad har de här riktlinjerna både för framkomlighetens skull och för att staden ska upplevas som välvårdad och trygg.

Framkomligheten är viktig för att service i form av renhållning och sophämtning ska fungera, men även för att det ska kännas tryggt och säkert när vi tar oss fram på våra gator, cykel- och gångbanor.

Låt det grönska - men inte utanför din tomt!Tänk på att det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att inte sikten skyms för trafikanterna. Det får inte sticka ut växtlighet utanför din tomt.

  • Om du har träd intill gångbanan måste du ta bort alla utstickande grenar upp till 2,5 meters höjd.
  • Över gata (körbana) ska grenar tas bort upp till 4,5 meters höjd.
  • Skyltar och belysning ska hållas fria från skymmande växtlighet.
  • Du ska ta bort ogräs och skräp från gångbanan.
  • Har du asfalterad eller plattbelagd gång - bana ska du även sopa bort grus och sand.


För dig som har hörntomt
Du som har hörntomt har ett särskilt ansvar för att dina buskar och träd inte skymmer sikten för bilister och andra trafikanter.

  • Har du en hörntomt som gränsar ut mot körbana ska ”sikttriangeln” gå tio meter in.
  • Har du en hörntomt som gränsar mot en gång- och cykelbana ska sikttriangeln gå fem meter in.
  • Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter inom sikttriangeln.Du sköter om trottoaren

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din fastighet. I det här sammanhanget är en gångbana inte nödvändigtvis en trottoar, utan det utrymme som behövs för fotgängare.

Gångbanan utanför din fastighet ska vara ren och snygg och det ska finnas ett erforderligt utrymme för fotgängare att passera på.

Är gångbanan inte tydligt avskiljd, har du ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.

Är hela utrymmet mellan två fastigheter gångyta, har du och den andra fastighetsägaren ansvar för halva ytan var. På vissa ställen finns cykelbana eller plantering mellan fastigheten och gångbanan. det har ingen betydelse, gångbanan utanför är fortfarande ditt ansvar.

Reglerna omfattar även obebodda fastigheter. Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare.

Vi tar hand om gatan

Stadsbyggnadsförvaltningen inom Helsingborgs stad sköter om vägar, gator, torg och andra allmänna platser. Det är även staden som ansvarar för trottoarernas beläggning av grus, plattor, asfalt och liknande.

 Publicerat: 2013-05-13 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av