Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Fem frågor till ordförande!

Du är nu inne på ditt tredje år som ordförande i Helsingborgs Företagsgrupper.
Vilken har varit din största utmaning hitten tills?

- Den största utmaningen har nog varit att i styrelsen få en gemensam syn på 
föreningen. Föreningen har utvecklats från Berga/Väla Företagsgrupp till Helsingborgs Företagsgrupper, samt att styrelsen också har bytt ganska många ledamöter under 
de här åren.  Nu har vi huvudsakligen Styrgruppsordförande som ledamöter och 
kompletterar dem med personer som har kompetens och erfarenhet från styrelsen tidigare.

 • Och vilken har varit styrelsens?
  - En snabb utveckling av föreningen har gjort att styrgruppsordföranden har fått en 
  mycket tydligare och större roll i styrelsen. Jag tror det har varit väldigt nyttigt, både 
  för att fokus har flyttats till Företagsområdenas utveckling samt att deras engagemang 
  är väldigt stort. Jag tycker att styrelsen lägger ner ett fantastiskt engagemang i 
  föreningens uppdrag

På årsmötet den 21 mars valdes tre nya ledamöter in i styrelsen samtidigt som 
tre avtackades. Styrelsen består totalt av 8 personer. 
Vilka är det som sitter i styrelsen idag och hur vill ni att den ska se ut i framtiden?

- I styrelsen sitter styrgruppsordförande för respektive styrgrupp och de har en otroligt 
viktig roll i föreningen – de är ambassadörerna för sina områden, vi har även två 
ledamöter med unik kompetens samt jag som ordförande.
Nästa steg är att ta in ledamöter med specialkompetens samt fler styrgruppsordföranden, 
om vi utökar med fler styrgrupper.

Ni arbetar idag aktivt på sex företagsområden, Berga, Väla N, Väla S, Ättekulla, Långeberga samt Helsingborgs Södra.  Köpingegården och Ramlösa är 
intresserade av att ingå i Ättekullagruppen. 
Finns det fler områden i Helsingborg som visat intresse av att ingå i företagsgruppen?
- Varje område där det finns företagare som är intresserad av att utveckla sitt område
och där det finns ett behov av att samverka – skulle kunna engagera sig och vara en 
del av Helsingborgs Företagsgrupper. Vi är en medlemsförening och vi samverkar om 
de resurser som vi kan nyttja. I första hand är det Grethe som är Verksamhetsansvarig 
som stödjer de olika Företagsområdena och deras arbete. Men det handlar också om 
vårt kontaktnät, samverkan med liknande projekt på andra område och styrelsens stöd.
Det finns diskussioner om att aktivera Rundgången/Ringstorp som eget område. 
Även Helsingborg City skulle man kunna tänka sig som ett område. 
Men det är viktigt att poängtera, att arbetet görs inte från Föreningen 
utan av de företag som verkar på områdena.

Företagsgruppens har tre ledord, vilka är dessa och hur använder ni dem i praktiken? 
- Nätverka - Samverka - Påverka
Det är väldigt enkelt! 
Vi vill Påverka vårt närområde att bli nordvästra Skånes attraktivaste företagsområde. 
Varje område har sina egna utmaningar och olika förbättringsbehov – men är vi många medlemmar är det så mycket lättare att nå förändring. Framför allt i samtal med 
Helsingborgs Stad, som ser fördelar att ha en samtalspart för ett helt område.
Om vi har ett starkt Nätverk som får företagarna att prata med varandra, är det lättare 
att Samverka och hitta gemensamma ståndpunkter. Tillsammans blir vi starkare och får
lättare att påverka den utveckling vi önskar.Publicerat: 2013-04-10 av: Grethe Hedström


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av