ÄTTEKULLA

Vårt mål är att skapa ett attraktivt och levande industriområde där säkerhet och trygghet är vår högsta prioritet!

Styrgruppsordförande på Ättekulla

Anders Asp

Anders Asp

Bilförsäljningen Påarp AB

Styrelseordförande i Helsingborgs Företagsgrupper

Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?

Vi flyttat hit 2005 och hade stora säkerhetsproblem. Vegetationen som fick
växa mer eller mindre fritt var ett annat problem, då nattliga gäster tyckte
det var bekvämt att gömma sig bakom buskage. Så jag har engagerat
mig sedan 2008 då jag och ett antal andra företagare drog igång en
grupp som hade diskussionsmöten. Senare tog vi kontakt med Berga/
Väla Företagsgrupp, som nu mera är Helsingborgs Företagsgrupper, och
gick in i föreningen med en styrgrupp, precis som Långeberga hade gjort
året innan.

Vad har ni lyckats påverka på Ättekulla?

Massor! Vi har en grupp om 40-talet företag som gemensamt betalar för nattlig områdesbevakning året runt. Detta har radikalt minskat inbrott, skadegörelse med mera. Efter en tid utvecklade vi samarbetet med staden via föreningen och fick efter en del påtryckningar mycket bättre grönskötsel på Ättekulla. Vi har även sett till så att man har stängt av sju cykelvägar för biltrafik så de inte fungerar som flyktväg samt att man satt upp en bom som stängs varje natt i anslutning till Rausvägen. Alltså bara en infart/utfart nattetid. Vi har bland annat även fått upp farthinder för att minska på streetracing samt markerade cykelbanor. Styrgruppen träffas 4-5 gånger per år för att diskutera området.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?

Vi har lyckats ta bort de värsta problemen genom åren, men utländska
lastbilsekipage som campar på området är ett problem. Vi har fler önskemål
om beskärning av buskage, men förstår att det är en budgetfråga för
staden. Vi håller även på att titta över busstidtabellen för linje 92 så den är
synkad efter de anställdas arbetstider.

Detta är vi

Vill du också engagera dig i Ättekulla?

Kontakta oss nedan på önskad mailadress

Anders Asp

Styrgruppsordförande

Bilförsäljningen Påarp
anders(at)bilpaarp.com

Kerstin Orsing

Orsings Fastighets AB
kerstin(at)orsing.se

N-S Jonsson

BJ Åkeri AB
bjakerihbg(at)gmail.com

Göran Schrewelius

Hr Björkmans Entrémattor AB
goran.schrewelius(at)hrbjorkman.se

Christer Woxberg

SÅIFA/L.P Service AB
christer.woxberg(at)saifa.com

Håkan Sturesson

Helsingborgs Stad
hakan.sturesson(at)helsingborg.se

Magnus Lundberg

MR-Trailerservice AB
ml(at)mrtrailerservice.se

Dan Persson

Streetfoodverkstaden MOHA
dan(at)moha.se

Johan Lindén

Släpservice
johan(at)slapservice.se

Fredrik Olsson

Samat International
fredrik.olsson(at)samat.com

Caroline Larsen

Helsingborgs stad (AMF)
caroline.larsen(at)helsingborg.se

Edib Kajevic

ETB Logistic AB
edib(at)etblogistic.se

Frida Hanson

Wihlborgs Fastigheter
frida.hanson(at)wihlborgs.se

Kristofer Månsson

Nokas
kristofer.mansson(at)nokas.com

Grethe Hedström

Helsingborgs Företagsgrupper
grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se