Telefon: 042-20 06 28

Ättekulla - det gör vi för området

Säkerhet och trygghet på Ättekulla
Ättekulla styrgrupp i Helsingborgs Företagsgrupper arbetar aktivt för våra medlemsföretag. 
Vårt mål är att skapa ett attraktivt och levande industriområde där säkerhet
och trygghet är vår högsta prioritet!Medlemsföretagen är goda grannar som håller varandra om ryggen och ser om varandras hus.

Vill du också bli medlem eller engagera dig? Klicka här!


Vad gör vi för området?
För att skapa ett tryggt och säkert område har vi:
• Ättekullaväktaren, vår gemensamma vakt som finnspå området 365 dagar per år.
   Vill du och ditt företag vara med i
vaktsamarbetet? Kontakta Anders Asp på anders(at)bilpaarp.com
• Arbetat för en avstängningsbom vid södra infarten, det vill säga Torbornavägen/Rausvägen
• Anpassat in- och utfarter för cykel så att motorfordon inte ska kunna köra där
• Smalnat av Torbornavägen till ett körfält för att förhindra den illegala ”streetracingen”
• Utvecklat ett samarbete med Polisen och Brottsförebyggande Rådet
• Ändrat busstidtabellen så att den stämmer bättre överens med företagens arbetstider
• Arbetat för att hålla området väl upplyst
• Sett till att underhålla, sköta och beskära kringliggande buskpartier i området för att
   eliminera nattliga skuggömmor.


Vad är fastighetsägarens respektive stadens ansvar när det gäller snöskottning och vegetation?
Se karta här! (Röd markering, fastighetsägarens ansvar)

 

 Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av