Begränsad framkomlighet på väg 111 från den 7 augusti kl. 21.00!

Från 7 augusti 2022 till och med januari 2023 är framkomligheten begränsad på väg 111/Christinelundsvägen!

 

I samband med utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria byggs en ny järnvägsbro över väg 111.

Arbetet påverkar framkomligheten på vägen från klockan 21 söndagen den 7 augusti.

På en sträcka av drygt 100 meter i vardera riktningen stängs ett körfält av vid platsen för järnvägsbron över väg 111, vid Bergaområdet.

Hastigheten på sträckan sänks från 100 km/h till 60 km/h.

Läs mer på https://helsingborg.se/nyheter/begransad-framkomlighet-pa-vag-111/ 

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se