Telefon: 042-20 06 28

Berga - det gör vi för området

Berga, Helsingborgs Företagsgruppers största företagsområde!
Helsingborgs Företagsgrupper arbetar för att alla företagsområden ska uppfattas som de mest
attraktiva i Öresundsregionen.

Det ska vara säkert, tryggt och trevligt att vistas i våra områden!

 

Berga är Helsingborgs Företagsgruppers största företagsområde. 

Tidigare inkluderade Berga även Rundgången och Väla Norra – som nu bildat egna styrgrupper.

Styrgruppen på Berga var involverad i ombyggnaden av
Garnisonsgatan och har som mål att fortsätta arbeta med frågor som rör medlemmarna.
Vi satsar på att få så många som möjligt med på tåget, detta för att kunna hjälpa till i olika frågor,
lotsa vidare till rätt personer och vara påtryckande i frågor som involverar kommunen.

Vi har även bland annat påverkat så linje 2 numera går på Florettgatan samt att det är tydligare trafikregler samt säkrare för cyklister.

 

Vill du också engagera dig? Kontakta oss här!Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av