Ordförande har ordet!

Anders Asp Bilförsäljningen Påarp Ordförande Helsingborgs Företagsgrupper   Nu tar snart 2021 slut, det har varit ett problematiskt år med tanke på Covid-19. Massor av planerat arbete har hastigt fått ställas in, både i våras och i höst. Nu vet vi inte riktigt...