Företagens trygghetsundersökning!

Helsingborgs stad har gjort en undersökning bland företagen för att kartlägga det lokala
näringslivets erfarenheter av brott och otrygghet samt hur detta påverkar
förutsättningarna för företagandet i kommunen.

Ta del av presentationen här!

 

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se