Helsingborgs stad samverkar med arbetslivet för praoplatser till stadens elever!

 

Gör som Öresundskraft – framtidssäkra din kompetensförsörjning!

Helsingborgs stad samverkar med arbetslivet för att tillgodose grundskolornas behov av praoplatser till stadens elever.

Att ta emot praoelever är ett mycket bra sätt för en arbetsgivare att visa sin verksamhet och bransch för dagens unga –
framtidens medarbetare. Elever i grundskolan har ännu inte gjort sina framtida gymnasie- och yrkesval;
ta därför chansen att  marknadsföra just din arbetsplats och ditt yrke!

Förutom att du bidrar till ökad valkompetens hos ungdomarna, kan praoveckan gynna din arbetsplats.
Unga personer är i regel duktiga på Globala målen, sociala medier, ny teknik och annat som
kan vara utvecklande för din verksamhet. Ge praoeleven en utmaning att jobba med under veckan;
t ex hur kan man knyta verksamheten till Globala målen, hur kan man nå en yngre målgrupp,
hur kan man göra arbetsplatsen mer jämlik etc.

Under våren 2023 äger praon rum vecka 13, 16 och 17.
Via länken https://ssa.helsingborg.se hittar du fler tips för hur du kan lägga upp en veckas prao med arbetsuppgifter,
utmaningar och schema. Där finns också länk till det digitala praoverktyget Samverka.nu där du registrerar
din arbetsplats och fyller i information inför praon.
Fyll i vilka veckor du kan ta emot elever samt hur många elever per vecka.

 

 

 

Prao hos Öresundskraft positivt för båda parter!

Helsingborgs stad vill gärna lyfta Öresundskrafts praosatsning som inspiration för andra medlemsföretag i
Helsingborgs företagsgrupper. Att ta emot praoelever ingår i Öresundskrafts långsiktiga kompetensförsörjningsstrategi.
På HRavdelningen arbetar Agnes Löfgren och Maria Linné som berättar att de planerat praoveckan tillsammans.
Schemat är varierat och innehåller en bra balans mellan teori och praktiska uppgifter; man vill att eleverna
får prova på och se så mycket av företagets olika avdelningar som möjligt. Ett upplägg som ger praoeleverna
bredden av yrken; ekonom, HR-ansvarig, vd, ingenjör, drifttekniker etc. Alla medarbetare är informerade och
införstådda med att praoeleverna rör sig hos dem under veckan, och att eleverna är allas ansvar.

Att ta emot praoelever kräver initialt lite planering och energi. När man väl gjort ett praoupplägg kan man sedan utvärdera,
utveckla och göra det bättre för varje gång. Både Maria och Agnes är stolta över praokonceptet som de tog fram tillsammans.
”Även om man inte har tagit emot praoelever förut så får man inte vara rädd för att testa!
Det är okej om det inte blir perfekt första gången.
Vi fortsätter ta emot praoelever och göra det ännu bättre för varje gång!”

Öresundskraft hjälper gärna ungdomarna inför sina gymnasieval, där prao är en del i att öka elevernas valkompetens:
”Dessutom är detta också en möjlighet för oss att lyfta fram vårt företag och vår bransch.
Dessa praoelever kan ju vara potentiella medarbetare i framtiden!” säger Maria.
Alla kollegorna var lika stolta över att kunna visa upp vad de gör och att kunna hjälpa eleverna inför framtida val.

De tre eleverna från åk 9 som praoade vecka 43 berättar att de var minst sagt imponerade av alla möten de haft med
medarbetare i organisationen som gjorde veckan både lärorik och trevlig!

Elev 15 år: ”Jag har lärt mig supermycket denna lärorika vecka vi har varit här: hur elen fungerar, vad fjärrvärme är,
vad man kan använda som blir bäst för ekonomi + miljö, hur det är att sitta i kundtjänst, vad en VD gör”

Elev 15 år: ”Jag tror att det hade varit superkul att jobba på Öresundskraft. Alla här har varit supertrevliga och inspirerande.
Jag känner att mitt framtida jobb måste vara varierande så att man inte tappar intresset eller blir uttråkad vilket jag tycker
Öresundkrafts alla jobb verkar vara! Alla vi har mött har varit supernöjda med sin anställning och älskat sitt jobb!”

Elev 15 år:  ”Jag tycker att det är viktigt att de vänder sig till många unga, för de är i deras händer som framtiden ligger.
Till exempel tar emot PRAO elever som oss, föreläser på skolor och tar emot studiebesök!”

Helsingborgs stad har frågat Öresundskraft vad framgångskonceptet för deras praoupplägg är. Agnes berättar att det är bra
att dela upp veckan på flera olika delar av verksamheten. Grundtanken är att ge praoeleverna insyn i bredden av yrkesroller
inom energibranschen och inspirera till framtida gymnasieval. Samtidigt blir det lättare för olika enheter/avdelningar att ge
kortare pass med intressant innehåll, istället för att ska försöka fylla en hel vecka. HR samordnar och koordinerar det hela,
och sedan fördelas ansvaret till de medverkande kollegorna. HR ger även eleverna lite uppgifter första dagen att ta med
sig under veckan, som de sedan får presentera på fredagen. Det blir då en del av deras lärande under praon;
eleverna blir mer aktiva och lyssnar mer.
”Bara kul att vi på Öresundskraft har möjlighet att inspirera andra!” avslutar Agnes.

 

Pia Zachrison
skola- arbetslivsutvecklare, Helsingborgs stad
0768-500 475 pia.zachrison@helsingborg.se

(Pia svarar på frågor kring praon i Helsingborg eller hjälper till att registrera din arbetsplats)

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se