Klimatavtal i Helsingborg – skriv på ni också!

 

 

Företag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor får viktiga konkurrensfördelar:
stärkt varumärke, ökad kundlojalitet och lättare att attrahera kompetent arbetskraft.

Klimatavtal i Helsingborg finns för alla företag i Helsingborg som vill arbeta med klimatfrågan
och göra det till en aktiv del av sin verksamhet.

Planen är att ni som företag under ett år arbetar med ett antal åtgärder för att ta nästa steg i ert klimatarbete.
Klimatavtal i Helsingborg träffar er gärna för att ge stöd i att ta fram klimatåtgärder utifrån
er verksamhetsförutsättningar. Vi finns även där under resans gång för att diskutera
framgångar och utmaningar.

Vi arrangerar nätverksträffar för inspiration och kunskapsdelning samt
fungerar som en plattform för att hitta samarbeten.

Gå med i Klimatavtal i Helsingborg och visa att ert företag tar klimatfrågan på allvar och vill vara en del av förändringen.
Tillsammans arbetar vi för ett hållbart och klimatsmart Helsingborg.

Läs mer om Klimatavtal i Helsingborg på https://klimatavtal.helsingborg.se/

Ni kan även kontakta oss på klimatavtal@helsingborg.se så berättar vi mer.

 

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se