Telefon: 042-20 06 28

Långeberga - det gör vi för området

Samverkan ger resultat!
På Långeberga är nästan 50 företag etablerade, en majoritet av dessa är stora företag som på ett eller annat sätt
arbetar inom frukt- och grönsaksbranschen. Genom att samverka, påverka och nätverka har området uppnått
konkreta resultat i flera viktiga frågor rörande bland annat infrastruktur och avfall.

- Många av dessa frågor är omöjliga att driva som enskilt företag, men får en helt annan tyngd i ett nätverk av
medlemmar, menar styrgruppsmedlem Johan Erlandsson, Mäster Grön.


Vad gör vi för området
Infrastrukturen på området var den första viktiga fokusfrågan för företagsgruppen i sin roll som påtryckare gentemot
kommunen. Styrgruppen ha drivit igenom infrastrukturella förbättringar och fortsätter påverka kommunen i frågan
kring korsningen Långebergavägen – Hjortshögsvägen, där det samlas alldeles för mycket trafik kvällstid.


Samverkan kring avfallsfrågor har resulterat i att flera företag har tecknat avtal med NSR kring frukt- och
grönsaksavfall. Avfallet transporteras då direkt till biogasanläggningen där det omvandlas till energi som årligen
motsvarar 1 miljon liter bensin!


Efter flera års arbete med att minska mängden matavfall i området fick Långeberga Helsingborgs Stads miljöpris
2012, något vi är mycket stolta över!


Detta vill vi göra!
Johan Erlandsson kan tänka sig fler samarbeten i exempelvis olika energiprojekt.
Möjligheterna kring ett eventuellt
vindkraftverk på området undersöks redan.

- Vi skulle också vilja ha en cykelväg norrut. Belysning på cykelvägen mot centrum fick vi gehör för väldigt snabbt,
säger Johan Erlandsson.

 

Har du några frågor eller funderingar? Kontaktuppgifter till styrgruppen på Långeberga hittar du här!Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av