Nytt stöd för miljöfordon!

Kommunens energi- och klimatrådgivare vill tipsa om en ny klimatpremie
som går att söka från och med mitten på februari.

Fler miljöfordon behöver komma ut på marknaden och lätt ellastbil samt
miljöarbetsmaskiner är två typer där ett stöd finns att söka före inköp.

Premien ger 30% av merkostnaden för el-alternativet, dock högst 50 000 kronor.
Premien kan sökas till och med den 1 oktober nästa år, men
kommer succesivt att minska i ett par steg fram tills dess.
Energimyndigheten uppmanar, ansök först, beställ sen.

Mer om hur du söker och vilka typer av fordon premien gäller
hittar du på Energimyndighetens webbsida, länken nedan.
Nytt stöd vid köp av lätta ellastbilar (energimyndigheten.se)

Klicka här om du vill prata med eller få besök av din energi- och klimatrådgivare.
Denna service är kostnadsfri och oberoende.

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se