OMRÅDEN

Som medlem i Helsingborgs Företagsgrupper kan du, dina kollegor och ditt företag ta del av alla våra medlemsförmåner och erbjudanden.
Vi behöver ditt engagemang för att fortsätta samverka och påverka utvecklingen i våra företagsområden.

Berga

Det har blivit bättre belysning, fler gång och cykelvägar, konsekventa trafikregler genom att man slopat högerregeln på vissa gator.

Långeberga

Vi har arbetat med att få en fungerande busstidtabell efter de anställdas arbetstider, avsett när de börjar eller slutar.

Helsingborg södra

Vi har varit delaktiga i planeringen utav ombyggnaden av Planteringsvägen som har blivit väldigt lyckad.

Rundgången

Vi har arbetat med parkeringsfrågor för området samt sett till så det blivit linjemålning där det har saknats.

Väla södra

Vi har varit med att påverka tidtabellen för stadsbussen som går till området så den fungerar efter de anställdas arbetstider.

Väla norra

Bättre trafikflöde, sänkt hastighet vissa sträckor, infört väjningsplikt vissa påfarter.

Ättekulla

Vi har en grupp om 40-talet företag som gemensamt betalar för nattlig områdesbevakning året runt.

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se

Hemsidan är skapad av