Ordförande har ordet!

 


Anders Asp
Bilförsäljningen Påarp
Ordförande Helsingborgs Företagsgrupper

 

Januari är snart avklarat och redan märks det att ljuset stannar kvar lite längre.
Vi är i full gång med styrgruppsmöten på respektive område samt företagsbesök.

Nytt år och nya möjligheter, jag vill tro att 2024 kommer succesivt bli bättre,
räntesänkningar utlovade och förhoppningsvis lite mer positiva signaler.

Gå gärna in på vår hemsida www.hbgfg.se och se vilka trevliga evenemang
som ni kostnadsfritt får deltaga på om ni är medlem.
Om ni vill visa upp ert företag för andra medlemmar kan vi diskutera
ett företagsbesök hos er.

Vi kommer att lägga ut datum och plats för våra styrgruppsmöten på hemsidan,
om känner för att deltaga så hör av er till Grethe.
Alltid trevligt med lite ny input.

Vi kommer att fokusera på Väla södra och Väla Norra i vår,
där vi känner att vi kan göra lite mera.
Ni som arbetar här får hemskt gärna komma med synpunkter
om vad som kan förbättras på områdena.
Hör av er!

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se