Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Ordförande har ordet!

Spänning…

 

”FCH var en hårsmån från semifinal, Rögle har tagit ett jättekliv mot elitserien och snart sätter säsongen för HIF igång.

Det saknas varken spänning eller möjligheter för fans och aktiva!”

Detta skrev jag i min ordförandespalt i slutet av mars 2012. Historien upprepar sig, om än med små förbättringar.

FCH är i semifinal och Rögle i SHL!

Ett målande exempel på hårt, långsiktigt arbete samt ständiga förbättringar.

”Inget kommer gratis” och ”Rom byggdes inte på en natt”!

 

Det är också genom ett konsekvent långsiktigt arbete i Helsingborg Företagsgrupp vi idag ser resultatet av många års arbete

av Grethe och de ideellt arbetande företagarna (medlemmarna).

Ett arbete som gör att vi som företagare faktiskt med små steg får bättre företagsområde att driva våra företag på.

I den bästa av världar skulle mycket av det vi gör, inte behövt göras – men så ser det inte ut!

Jag tycker det är helt fantastiskt att närmre 50 företagare engagerar sig i föreningen, träffas och sammanställer synpunkter

på förbättringar på våra områden som vi sedan gemensamt kan driva och påverka till förändringar med berörda parter.

Vi har fått renare områden, med bättre skötta grönytor, säkrare för gångtrafikanter samt nya och bättre cykelvägar.

Vi har fått vägar som asfalteras och målats med linjer och bättre skyltning av trafikregler. Parkeringssituationen har förbättrats

genom skyltning och genom samarbete med Securitas kan vi nu se resultatet av detta. Securitas är också ansvariga för områdesbevakning

på flera av våra områden och vi kan tydligt se att det ger resultat i form av färre inbrott och skadegörelse.

Vi har även samverkat med Skånetrafiken för effektivare och bättre kommunikationer till och från områdena.

 

Den största och viktigaste förändringen har skett i samarbetet - som har blivit mycket bättre -med Helsingborgs stads förvaltningar.

Det är resultatet av flera års arbete och diskussioner som nu äntligen bär frukt. En stor eloge till de förvaltningar och de

personer som varit iblandade i detta arbete från förvaltningarna.

 

 

Ett stort tack till alla ni som engagerar er och till alla medlemmar i styrgrupperna!

 

Väl mött i vår!

 

 

Göran Schrewelius
Ordförande
Helsingborgs FöretagsgrupperPublicerat: 2015-04-07 av: Göran Schrewelius


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av