Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Ordförande har ordet!

Anders Asp
Bilförsäljningen Påarp
Ordförande Helsingborgs Företagsgrupper

 

 

Januari är snart avklarat och redan märks det att ljuset stannar kvar lite längre.

 

Vi är i full gång med styrgruppsmöten på respektive område samt företagsbesök.

Vi har haft ett planeringsmöte med Stadsbyggnadsförvaltningen som var väldigt positivt. Har ni synpunkter på ert område så tveka inte att informera oss snarast! Vi ser såklart inte alla behov.  Utöver vår åtgärdslista, som positivt blir lite mindre omfattande för varje år, så kommer styrgruppsordförande och eventuellt någon mer från styrgruppen samt Grethe göra en gemensam syn på alla områden. Då kommer den ansvariga chefen från stadsbyggnadsförvaltningen medverka. Gemensamt tar vi oss runt på området och hittar lösningar. Jag är övertygad att det blir lättare att påverka på plats.

 

Dessutom har jag och Grethe haft möte med Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi hittade flera samröringspunkter med Helsingborgs Stad och kommer att utveckla vårt samarbete.

Planerat är att alla styrgrupperna skall besökas av ledande politiker vid något tillfälle för gemensam diskussion om hur vi har de på våra områden samt hur vi kan göra dessa bättre.

Vi får väldigt positiv respons från stadens sida vilket visar att vi gemensamt verkligen gjort skillnad genom åren.

 

Tack till alla medlemmar som gjort detta möjligt!

 

Väl mött, snart är våren härPublicerat: 2020-01-24 av: Anders Asp


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av