Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Ordförande har ordet!

Det ställs nya krav på företags och organisationers varumärke och värderingar. 
Nya krav på företags och organisationers ledning.


Helsingborgs Företagsgrupper
Med det är inte därför vi ser över vår kommunikationsstrategi…
Det gör vi för att bättre kunna visa vad vi gör. Alla de aktiviteter som arrangeras. 
Det ideella engagemang och den tid som läggs ner på möte för att påverka och förbättra våra företagsområden. De åtgärdslistor som vi samverkar med Helsingborgs stad för att skapa en bättre miljö på områdena. 
Titta in på hemsidan – det mesta finns där redan. 
Vi vill bara bli lite bättre.

* Det är inte heller därför vi i våra arrangemang och workshops erbjuder 
kostnadsfri ledarutbildning. En mycket värdefull förmån du har som medlem. 
Det gör vi bara för att vi kan!

* Framförallt är det inte därför vi arrangerar Entreprenörsdagen.
Helsingborgs ledande företagsmässa för det lokala näringslivet. 
Den 8 november 2013 och platsen är Bildeve även i år. 
Ni har som varit där vet hur bra det varit – det har ni berättat i enkäten efteråt. 
Bra föreläsare och bra mingel bland intressanta utställares mässmontrar. 
Har du inte varit där – är det dags i år Vi arrangerar den för att vi vill synas för
och bland våra medlemmar och även för dig som tänker bli medlem. 

När jag tänker på hur många –närmre 50 personer av föreningens ca 350 medlemmar – som lägger ner kraft och tid i styrgrupper och styrelse, blir jag
otroligt glad och stolt.
Det tror jag medlemmarna också är!

Tack till alla er, och ett riktat tack från alla medlemmar till er. Ni är fantastiska!

Nu är det höst så nu kör vi!

Väl mött den 8 november!
Whistleblowers

Dagens hjältar sprider sina budskap!
Deras styrka sitter inte i musklerna utan i mängden människor som läser deras dokument.
Att säga ifrån när saker är fel, det som förr skulle betecknats som att sladdra, 
är på väg att bli accepterat. Kanske inte bara accepterat - utan respekterat!

I det ögonblick Edward Snowden bestämde sig för att följa sin inre kompass i 
ställer för sin organisations kultur och sina chefers härskande….blev världen en bättre plats att leva på!
Spridningen, var enligt uppgifter också målet med Wikileaks för Julian Assange.

Att pennalism och mobbing negligeras, mörkläggs och till och med accepteras av en ledning till en skola som subventioneras av skattemedel är fullständigt horribelt. När nu tidningarna fyller sina förstasidor med stängningen av Lundsberg, finns det väl ingen som längre tycker att det är fel. Men hur såg debatten egentligen ut när husmor kritiserade verksamheten för två år sedan?

När det blir allt svårare att styra med makt skapar det också nya utmaningar för människor och organisationer. När ägare, chefer, ledare gör fel saker - utnyttjar sin position för egen vinning eller går utan för ramar såsom andra uppfattar dem – ser vi idag att fler och fler faktiskt vågar säga ifrån.

Gör rätt saker rätt från början!
Det är inte okej att fuska längre. Det är inte okej att sko sig på andra. Det är inte okej att utnyttja. Om det är våra kontrollsystem, myndighetskontroll, vår historia 
eller bara vårt kalla klimat – det får någon annan analysera. Jag är mest nöjd 
med utvecklingen!
Jag tycker det är en fantastisk utveckling av ett samhälle. En frisk utveckling. 
Ett uppror mot moralens förfall. Och JA, jag tycker Sverige är ett föregångsland.
Säger du ifrån? Följer du din inre kompass?

Kommunikation är transparent
I samma ögonblick som orden fästs vid ett dokument och det delas mellan två individer, i samma ögonblick är informationen allmän. Du styr den inte längre. 
Kanalerna och forumen att sprida information är idag så stora och offentliga att 
det inte längre är möjligt att kontrollera och styra informationen. 

Det ställs nya krav på företags och organisationers varumärke och värderingar. 
Nya krav på företags och organisationers ledning.Publicerat: 2013-09-04 av: Göran Schrewelius


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av