Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Det finns idag inget nätverk för företagen i Helsingborg........................

Det finns idag inget nätverk för företagen i Helsingborg som är tillräckligt 
starkt för att göra skillnad lokalt för den dagliga verksamheten. 
Frågan jag ställer mig är om det finns tillräckligt stora och många 
frågor som berör, som behöver förändras och som skapar bättre 
förutsättningar för ditt Företag?

Frågor som har med säkerhet drivs idag med stor framgång på flera 
av våra områden. 
Vi kan t.ex. konkret se resultatet av det på Ättekulla. 
Infrastrukturfrågor, som förändring av trafiksituation och parkeringsmöjligheter, 
har förändrats efter krav från våra medlemmar – på ett sätt som vi har önskat. 
En dialog med Helsingborgs Stad som har förbättrats och idag fungerar utmärkt, har gjort skillnad på bl.a Berga.
På Väla S har vi i samråd, påverkat kommunikationerna genom tidtabellsförändringar till gagn för många som har sin arbetsplats där.
Detta är frågor som drivs lokalt från varje område.

Det lokala nätverket på området har dessutom gjort att man hittat 
gemensamma frågor som kan vara intressanta att utveckla. 
Jag tänker i detta fall på Långeberga där flera företag har gjort gemensam 
sak i att driva miljöfrågor. Man har delvis branschgemensamma 
problem/möjligheter – men det har inte varit en grundförutsättning. 
Frågorna har kretsat både kring avfallshantering och långsiktig energiutveckling genom t.ex ett gemensamt vindkraftsprojekt. Detta tycker jag är en spännande utveckling och ger en ny möjlighet till vårt nätverk. 
Anledningen till att de har lyckats med denna fråga är såklart att det finns engagerade människor – men också att de haft möjligheten att träffas och lära känna varandra i samband med Föreningens möten.
Detta projekt har varit så framgångsrikt att man tilldelats Helsingborgs Stads Miljöpris 2012.
ETT STORT GRATTIS TILL ETT FANTASTISKT ARBETE!

I Föreningen försöker vi dessutom skapa förutsättningar för förändringar, 
genom ett nära samarbete med Helsingborgs Stad och framförallt 
dess Förvaltningar. 
Det pågår ett förändringsarbete i staden och det finns definitivt en utvecklingspotential….så att säga!
Vi försöker hitta de rätta kanalerna, de rätta människorna och ett gemensamt arbetssätt tillsammans med dem. Detta för att skapa bättre förutsättningar för dialog, men också för att vi lättare, snabbare och effektivare ska kunna 
påverka och få resultat av vårt arbete.

Vi har en mycket engagerad Verksamhetsansvarig som sköter den dagliga verksamheten – finansierad av medlemsavgifter.
Vi har på varje område en styrgrupp på 5-10 personer – av ideellt arbetande representanter från företagen på området. I varje grupp finns en styrgruppsordförande som förutom ansvaret för området och sitter som representant i styrelsen – helt ideellt.
Ett engagemang som bygger på att vi lyckas förändra, förbättra och utveckla
frågor som gör att vi får ett bättre företagsklimat på våra respektive område!
Vi har styrelseledamöter som också tycker det är viktigt att påverka frågor som rör stadens näringsliv och som sätter av tid i sin almanacka och ideellt bidrar för medlemmarnas skull.

Jag tycker det visar på ett fantastiskt engagemang och skulle på detta sätt framföra mitt varmaste tack till allihop. Ni gör skillnad.

Vi finns alla tillgängliga för er skull. Ingen fråga är för liten att diskuteras
– dock ska det poängteras att vi inte driver enskilda frågor för enskilda företag. 
Utan vi vill såklart att det gör skillnad för flera medlemmar!

Det engagemang har ni som medlemmar nytta av. Jag skulle vilja uppmana er medlemmar att delta på våra arrangemang. Kom för att dela med er av synpunkter till vår styrelse och till Grethe som är verksamhetsansvarig. Kom för att skapa nätverket på ditt Företagsområde. Kom för att visa att du vill engagera dig i den lokala förändring som du vill ska ske! 

Helsingborgs Företagsgrupper gör skillnad.


Göran Schrewelius
Liisa entremattor ab
Ordförande Helsingborgs FöretagsgrupperPublicerat: 2012-09-10 av: Göran Schrewelius


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av