Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Sommar, sommar, sommar….

Sommar, sommar, sommar….
Att sätta sig att skriva de här spalterna är svårt.
Inte för att det är jobbigt att skriva, utan för att det är svårt att avgränsa sig.
Det finns så mycket bra saker som görs – och det måste vi förmedla till både i Föreningen och till andra.

Det finns ett engagemang i denna Föreningen som ger oss styrka att påverka. För mig personligen tycker jag det är superviktigt. Att vi får handling och resultat på det vi vill åstadkomma.

Jag har genom Grethes försorg kommit ut och träffat många av de som är engagerade på ett eller annat sätt – och det som jag känner, är att det finns ett enormt behov av det vi gör och ännu bättre – det vi kan göra! Det jag har förstått efter dessa månader som ordförande är att Helsingborgs Företagsgrupper har en UNIK POSITION…!!

Vi fyller en plats som ingen annan gör – och detta är det viktigaste som finns för en Förenings berättigande.

Helsingborgs Företagsgrupper

  • Medlemmarna är i 1:a hand företagare som finns på våra företagsområden.
  • Verkar lokalt på varje område.
  • Förändrar saker som berör den dagliga verksamheten för var och en.
  • Tillräckligt små för att vi ska lära känna varandra.
  • Helsingborgs Stad ser stora fördelar att ha oss som språkrör, bollplank och remissinstans.
  • Det finns intresse från både fler företag och fler område att vara med.
  • Medlemsförmåner, för företag och anställda

Nyttan…?
Nyttan med medlemskapet – ligger i styrkan i Föreningen.
Många medlemmar på ett område, skapar engagemang, rätt prioriteringar av frågor för området och handlingskraft i förändringarna - både på området men också i påverkan mot berörda parter!

Som ett exempel vill jag nämna det område jag själv verkar på som har lyckats driva frågan och löst finansieringen av att ha en väktare på nattetid på området. Att finansiera det på något annat sätt än genom denna lösning, hade varit näst intill omöjligt!
Vi för diskussioner med kommunen om hur VI vill att parkeringssituationen ska lösas, då vi har mycket tunga fordon som inte efterlever det regler som idag finns. Att vi då kan komma med förslagen om hur våra medlemmars önskemål ser ut – tycker jag är fantastiskt bra!

Självklart är engagemanget hos de som sitter ideellt i alla styrgrupper otroligt avgörande. Därför är det ju viktigt att det är frågor som känns viktiga och aktuella som lyfts fram.
Vilka frågor vet helt säkert våra medlemmar som har sin verksamhet på området.

Styrkan ligger alltså i att vi är många medlemmar på varje område och deras engagemang!!

Möjligheterna…?
Att fortsätta arbeta med säkerhetsfrågor på våra områden.
Att skapa optimala förutsättning avseende infrastruktur som vägar, kommunikationer till och från områdena samt skötsel av allmänna ytor.
Att påverka Helsingborgs Stad till att gemensamt vilja skapa Nordvästra Skånes attraktivaste Företagsområde.
Utveckla våra Företagsbesök till att erbjuda träffar på seneftermiddag/kväll – kanske kombinerat med föreläsare som kan göra konkret skillnad för oss i Företagen.
Kanske skapa möten/träffar där vi kan utbyta tankar & idéer om hur vi kan skapa nya affärer i form av samarbete eller till och med i nya företag. Visst skulle det finnas möjligheter till det på våra områden???

Det gäller bara att se möjligheterna….visst är det spännande!

Är du inte medlem tycker jag att du ska bli det – för du får ta del av de förbättringar som görs som dina grannar engagerar sig och supportrar. Ännu roligare är det såklart om du vill engagera dig, brinner för en fråga eller bara har värdefulla synpunkter.

Visa ditt engagemang – gå in på hemsidan och bli medlem!

VÄL MÖTT – OCH EN RIKTIGT SKÖN SOMMARPublicerat: 2011-06-15 av: Göran Schrewelius


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av