Telefon: 042-20 06 28

Artikelarkiv

Dags för sista spalten…

Dags för sista spalten…

Det är med en lite konstig känsla jag skriver ordförande spalten i Bulletinen för sista gången. 
Det har blivit en hel del under 2 års tid och ordförande spalten återspeglar min tid 
och prägel i olika befattningar på olika företag. 

Om det är något jag är lite extra stolt över under mina år som ordförande så 
måste jag nog framhålla den tydlighet som vi i styrelsen fått med våra 
ledord Nätverka, Påverka och Samverka. Dessa sätter grunden för vår Vision som vi 
skall arbeta mot under de kommande åren, nämligen att våra företagsområden skall 
uppfattas ”som de mest attraktiva i Öresundsregionen. Genom starka nätverk 
och samverkan utvecklas långsiktigt hållbara lösningar inom infrastruktur, logistik 
och resursanvändning”.
Denna vision förpliktigar också att bredda företagsgruppen och bereda plats för fler representanter i styrelsen. Detta har också varit en medveten strategi och jag är 
mycket glad över att Företagsgruppen är välkänd, stabil och bred under sitt nya namn Helsingborgs Företagsgrupper. 

Är det något jag är mindre stolt över så är det att mitt fokus och mitt engagemang 
under det sista året då jag fick en ny tjänst i Malmö som dessvärre tar allt 
för mycket av min tid.

Med denna spalt vill jag framföra ett stort tack till Grethe Hedström som är en otroligt viktig ”kugge” samt klippa och som i allra högsta grad har en stor del i Företagsgruppens framgångar. Jag vill också framföra ett stort tack till styrelsen för allt tålamod, tid och engagemang. Tack också till alla engagerade företagare och alla er som valt att med ett medlemskap ställa er bakom den viktiga verksamheten som bedrivs.

Jag lämnar nu stolt över stafettpinnen till nästa ordförande och önskar lycka till. 
Det blir ett hårt men kul arbete och framförallt en möjlighet att bygga nätverk 
i Sveriges finaste stad. Utan Helsingborgs Företagsgrupper hade jag aldrig 
fått möjligheten att träffa så många trevliga och intressanta människor trots 
att jag nästan varit bosatt i Helsingborg stora delar av mitt liv.

Tack för två mycket intressanta och lärorika år.


Dick MughalPublicerat: 2011-03-05 av: Dick Mughal


Börja prenumerera redan idag!
Med Helsingborgs Företagsgruppers Bulletin får du det senaste

Har ni frågor eller undrar över något är ni välkomna att kontakta mig!
Grethe Hedström
Telefon: 042-20 06 28 E-post: grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se

Kontakta oss


Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg
Telefon 042-20 06 28
Mobil 070-678 06 28
grethe@helsingborgsforetagsgrupper.se
Nätverka • Påverka • Samverka
webbplats skapad av