RUNDGÅNGEN

Området Rundgången som tidigare tillhört Berga bildade nyligen en egen styrgrupp.

Styrgruppsordförande på Rundgången

Ulf Lindberg

Ulf Lindberg

AB Autopara

Styrelseledamot i Helsingborgs Företagsgrupper

Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?

Att vara engagerad i Företagsgruppen ger mig en möjlighet till att påverka
och vara med i förändringar som sker i företagsområde och givetvis en
större möjlighet att vara med i beslut som tas för området. Möjligheterna att påverka i grupp för förändringar positiva för företagandet är större, och gemensamt kan vi driva frågor mot bland annat kommunen på ett bättre och starkare sätt för att uppnå ett mer positivt resultat.

Vad har ni lyckats påverka på Rundgången?

Vi har haft en bra dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen med våra
synpunkter för trygg och säkerhetsfrågor som belysning och skötsel samt
gallring av vegetation. Är viktigt att känner sig trygg när man tar sig till sitt
arbete. Vi har även arbetat med parkeringsfrågor för området samt sett till så det blivit linjemålning där det har saknats. Vi var även med i en dialog när det gäller ombyggnaden av korsningen Ängelholmsleden / Kullavägen/ Larmvägen. En bättre dialog mellan företag och staden har vi efterlyst! När det ska göras ett större arbete anser vi att det är viktigt att Staden
kontaktar berörda företag för att informera och lyssna av hur de med sin
kunskap för området kan underlätta arbetet!

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?

Två stora frågor, trafik och säkerhet.

Detta är vi

Vill du också engagera dig i Rundgången?

Kontakta oss nedan på önskad mailadress

Ulf Lindberg

Styrgruppsordförande
AB Autopara
ulf.lindberg(at)autopara.se

Åse Lundgren

Castellum
ase.lundgren(at)castellum.se

Annette Duhs

Studio Aktiverum
annette(at)studioaktiverum.se

Magnus Carlsson

ICA Maxi, Berga
magnus.carlsson(at)maxi.ica.se

Magnus Jongård

jkab Arkitekter
magnus.jongard(at)jkab-arkitekter.se

Stefan Herszmann

Professionell Säkerhet
stefan@prosak.se

Lice-Lott Gasslander

DM DoMore/IKEA
lice-lotte.gasslander(at)ingka.ikea.com

Johan Mangbo

Polisen

Johan Book

Helsingborgshem
Johan.book(at)helsingborgshem.se

Jörgen Sjöqvist

Jemichs AB
jemichsiekeby(at)gmail.com

Maria Jönsson

Tryckeriet, Helsingborgs Stad
maria.jonsson4(at)helsingborg.se

Håkan Sturesson

Helsingborgs Stad
hakan.sturesson(at)helsingborg.se

Grethe Hedström

Helsingborgs Företagsgrupper
grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se