Samråd Oceanhamnen!

Inbjudan till samråd om planerad vattenverksamhet i Oceanhamnen!

Arbetet med att utveckla Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen fortsätter.
Just nu planerar Helsingborgs stad för arbeten i och i anslutning till vattnet kring
Oslopiren och i området där en ö planeras att anläggas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 15 juni–18 september 2024 är det samråd om den planerade vattenverksamheten.
Då kan du tycka till om de föreslagna åtgärderna och förväntad miljöpåverkan.
Längre fram kommer staden att bjuda in till samråd om detaljplan för kommande bostäder.

Läs mer om inbjudan till Öppet hus, onsdag 4 september klockan 15.00-18.00 här!

Här kan du läsa om åtgärderna, hur du kan påverkas och hur du gör för att lämna synpunkter

Ta del av hela samrådsunderlaget.

 

 

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se